Loading...
 Info

International practice enterprises

Oulun seudun ammattiopisto / FINPEC toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii mm. Savon ammattiopisto sekä kansainvälisenä partnerina EUROPEN –PEN International –järjestö. Internetsivut löytyvät osoitteesta www.finvet.fi. Tämä hanke mahdollistaa rakennettujen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysverkostohankkeiden internetsivujen ylläpidon, koulutuksen ja palautteen perusteella tapahtuvan jatkokehittämisen, markkinoinnin, ylläpidon ja käytön tuen sivustoon liittyen. Tarkoituksena on, että kaikki Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeet perustavat ohjatusti itselleen hankesivuston yhteisten sivujen alle. Harjoitusyritystoiminnan kansallinen kaupankäynti ja kotikansainvälistyminen on oleellinen osa opiskelijoiden harjoitusyritystoiminnan kautta hankittua yrittäjyyden ja kansainvälisen toiminnan osaamista. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen tukee harjoitusyritysverkoston käyttämään menetelmää. Hankkeessa panostetaan mm. kansainvälisten harjoitusyritysmessujen osallistumiseen henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta. Tätä kautta lisätään myös harjoitusyritystoiminnan opiskelijoiden kotikansainvälisyysastetta.

Kansainvälisessä HY-verkostossa pystytään vaikuttamaan Suomen kannalta tärkeisiin asioihin liittyen yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen toimintaan. Hankkeen kautta osallistutaan kansainvälisen kattojärjestön kokouksiin ja kehittämistyöryhmiin sekä ollaan mukana luomassa uutta kansainvälistä GEC –yrittäjyyden ja liiketalouden kilpailua opiskelijoille. Kansainvälisessä EUROPEN – Pen International -verkostossa pystytään vaikuttamaan Suomen kannalta tärkeisiin asioihin liittyen kielen ja kulttuurin oppimiseen, yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen yhteydenpitoon ja kaupankäynnin oppimiseen ja yleiseen kansainväliseen toimintaan. Hankkeen avulla pyritään kasvattamaan harjoitusyritysten välisen kansainvälisen yhteistyön määrää ja laatua entisestään. Kehitetään ja ylläpidetään KV-verkostojen kansallisia internetsivuja. Tähän liittyy myös markkinointi, koulutus, ylläpito ja jatkokehittäminen. Sivusto sisältää kaikki OPH:n rahoittamat Kv-verkostohankkeet. Sivusto palvelee kaikkia KV-verkostoissa toimivia oppilaitoksia hyödyntäen verkostojen yhtenäisen synergiaedun.
Kansainvälisessä HY-verkostossa pystytään vaikuttamaan Suomen kannalta tärkeisiin asioihin liittyen yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen toimintaan. Hankkeen kautta järjestetään EUROPEN –Pen Internationalin Members Meeting Suomessa syksyllä 2016 ja osallistutaan kansainvälisen kattojärjestön kokouksiin ja kehittämistyöryhmiin. Kansainvälisessä EUROPEN – Pen International -verkostossa pystytään vaikuttamaan Suomen kannalta tärkeisiin asioihin liittyen kielen ja kulttuurin oppimiseen, yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen yhteydenpitoon ja kaupankäynnin oppimiseen ja yleiseen kansainväliseen toimintaan. Hankkeen avulla pyritään kasvattamaan harjoitusyritysten välisen kansainvälisen yhteistyön määrää ja laatua entisestään. Kehitetään ja ylläpidetäänKV-verkostojen kansallisia internetsivuja. Tähän liittyy myös markkinointi, koulutus, ylläpito ja jatkokehittäminen. Sivusto sisältää kaikki OPH:n rahoittamat Kv-verkostohankkeet. Sivusto palvelee kaikkia KV-verkostoissa toimivia oppilaitoksia hyödyntäen verkostojen yhtenäisen synergiaedun. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa kaikki ammatillisen koulutuksen KV-verkostohankkeet perustavat oman sivuston yhteisille internetsivuille.
 1.8.2017 - 31.12.2018

Videos

A Network of Partners in Finland

A Network of International Partners