Loading...
 Info

International practice enterprises

Oulun seudun ammattiopisto / FINPEC toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Suomen liikemiesten kauppaopisto ja Koulutuskeskus Salpaus. Internetsivut löytyvät osoitteesta www.finvet.fi. Tämä hanke mahdollistaa rakennettujen internetsivujen ylläpidon, pilotoinnin ja lanseerausken jälkeisen palautteen perusteella tapahtuvan jatkokehittämisen, kouluttamisen, markkinoinnin, ylläpidon ja käytön tuen sivustoon liittyen. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa kaikki Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeet perustavat ohjatusti itselleen hankesivuston yhteisten sivujen alle. Harjoitusyritystoiminnan kansallinen kaupankäynti ja kotikansainvälistyminen on oleellinen osa opiskelijoiden harjoitusyritystoiminnan kautta hankittua yrittäjyyden ja kansainvälisen toiminnan osaamista. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen tukee harjoitusyritysverkoston käyttämään menetelmää. Vuodenvaihteessa 2015 – 2016 toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön uusi kansainvälinen harjoitusyritystoiminnan tietokanta, jota Suomi on ollut omalla panoksellaan mukana kehittämässä. Tarkoituksena on myös hyödyntää kansainvälisiä harjoitusyritystoiminnan messuja, joiden avulla pystymme saamaan enemmän ulkomaalaisia harjoitusyrityksiä messuille. Tätä kautta lisätään myös harjoitusyritystoiminnan opiskelijoiden kotikansainvälisyysastetta.

Harjoitusyritystoiminta on kansainvälisessä yhteistyössä toteutettava oppimismenetelmä yrittäjyyteen ja liiketalouteen. Suomen harjoitusyritysten keskus – FINPEC kuuluu kansainväliseen harjoitusyritysverkostoon, EUROPEN – PEN International –järjestöön, jonka kautta pyritään varmistamaan kansainvälinen ja kehittyvä harjoitusyritysyhteistyö. Tavoitteena on kehittää ja tiivistää kansainvälistä yhteistyötä harjoitusyritysten välillä. Rajapintana toimii opiskelijoiden välinen kasvanut kotikansainvälistyminen sekä harjoitusyritystoiminnan kansainväliset harjoitusyritysmessut. Useimmilla harjoitusyrityksillä on myös. Opetushallituksen kansainvälisyysverkostoille luodaan yhteiset informatiiviset Internet-sivut valmiiksi tehtyjen suunnitellun ja määrittelyjen pohjalta. Internet-sivuston on tarkoitus palvella kaikkia, niin OSAOn kuin muitakin kansainvälisyysverkoston toimijoita (Opettajat, opiskelijat, työelämä yms.) hankkeiden tuotosten ja tulosten levitettävyyden näkökulmasta. Tämän hankkeen tavoitteena on myös kouluttaa eri verkostojen toimijoita verkostosivujen käyttämiseen, jotta hankkeen jalkauttaminen olisi mahdollisimman laajaa. Lisäksi hankkeessa markkinoidaan sivustoa, ylläpidetään sivustoa sekä toteutetaan pilotoinnin ja lanseerauksen jälkeistä sivuston kehittämistyötä. FINPEC toteuttaa sivuston ja hankekumppanit ottavat osaa hankkeeseen mm. kouluttamisen ja sivuston kehittämisen näkökulmasta.
Kansainvälisessä HY-verkostossa pystytään vaikuttamaan Suomen kannalta tärkeisiin asioihin liittyen yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen toimintaan. Hankkeen kautta järjestetään EUROPEN –Pen Internationalin Members Meeting Suomessa syksyllä 2016 ja osallistutaan kansainvälisen kattojärjestön kokouksiin ja kehittämistyöryhmiin. Kansainvälisessä EUROPEN – Pen International -verkostossa pystytään vaikuttamaan Suomen kannalta tärkeisiin asioihin liittyen kielen ja kulttuurin oppimiseen, yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen yhteydenpitoon ja kaupankäynnin oppimiseen ja yleiseen kansainväliseen toimintaan. Hankkeen avulla pyritään kasvattamaan harjoitusyritysten välisen kansainvälisen yhteistyön määrää ja laatua entisestään. Kehitetään ja ylläpidetäänKV-verkostojen kansallisia internetsivuja. Tähän liittyy myös markkinointi, koulutus, ylläpito ja jatkokehittäminen. Sivusto sisältää kaikki OPH:n rahoittamat Kv-verkostohankkeet. Sivusto palvelee kaikkia KV-verkostoissa toimivia oppilaitoksia hyödyntäen verkostojen yhtenäisen synergiaedun. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa kaikki ammatillisen koulutuksen KV-verkostohankkeet perustavat oman sivuston yhteisille internetsivuille.
 1.8.2016 – 31.12.2016

Videos

A Network of Partners in Finland

A Network of International Partners