Loading...
 Info

AKKUNA – Ikkuna Venäjälle

Akkuna – Ikkuna Venäjälle -verkosto kouluttaa työelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri alojen ammattilaisia. Verkosto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuudet hankkia perustiedot Venäjästä toimintaympäristönä ja valmentautua Venäjään liittyvään toimintaan ja osallistua Venäjä-polkuun.

AKKUNA- Ikkuna Venäjälle -hankkeen tavoitteena on
 • mahdollistaa ja tukea opiskelijoiden työelämäjaksoja Venäjällä,
 • mahdollistaa opiskelijoiden Venäjä-polku, joka lisää opiskelijoiden ja henkilöstön kiinnostusta ja osaamista Venäjän kieleen ja kulttuuriin ja varmistaa turvallisen osallistumisen Venäjä-jaksoille
 • kouluttaa elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri ammattialojen ammattilaisia
 • rakentaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän edustajien yhteistyötä
 • edistää verkostoitumista ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia kotimaassa,
 • kehittää Suomen tarpeista nousevaa yhteistyötä Venäjälle ja erityisesti Pietariin
 • opiskelijoiden alakohtaiset Venäjä-polut
 • opiskelijoiden työelämässä oppimiset
 • kilpailutoimintaan osallistuminen
 • asiantuntijavaihdot ja työelämäjaksot
 • valmennusmateriaali
 • Suomeen tulevat venäläiset opiskelijat ja asiantuntijat
 • hankeen tiedotus Finvetin ja omien akkunavenäjälle.fi -sivujen kautta
 • kahden verkoston toimintojen yhtenäistäminen

Akkuna – Ikkuna Venäjälle -verkoston ensimmäisen hankkeen ”Yhteistyössä Venäjälle 31.12.2020 saakka. Venäjä-verkosto on ensimmäinen OPHn kv-verkosto ja perustettu jo 2001, Akkuna perustettiin 2013. Nykyinen Akkua – Ikkuna Venäjälle perustettiin 2019.

Verkoston kansalliset toimijat

Verkoston kansainväliset kumppanit