Loading...
 Info

Akkuna Venäjälle -verkosto

Akkuna Venäjälle -verkosto kouluttaa työelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri alojen ammattilaisia. Verkosto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuudet hankkia perustiedot Venäjästä toimintaympäristönä, valmentautua Venäjään liittyvään toimintaan ja osallistua opintoihin ja vaihtoihin Venäjällä.

Akkuna Venäjälle –verkoston toiminnan tavoitteena on
 • mahdollistaa ja tukea opiskelijoiden työelämäjaksoja Venäjällä,
 • mahdollistaa opiskelijoiden Venäjä-polku, joka lisää opiskelijoiden kiinnostusta ja osaamista Venäjän kieleen ja kulttuuriin ja varmistaa turvallisen osallistumisen Venäjä-jaksoille
 • mahdollistaa oppilaitosten henkilöstön tutustuminen Venäjän kieleen ja kulttuuriin
 • rakentaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän edustajien yhteistyötä
 • edistää verkostoitumista ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia kotimaassa
 • kehittää Suomen tarpeista nousevaa yhteistyötä Venäjälle ja erityisesti Pietarin alueelle
 • opiskelijoiden kahdesti vuodessa järjestettävät alakohtaiset Venäjä-polkuviikot, jotka sisältävät alakohtaisia opintoja sekä kieli- ja kulttuuriopintoja
 • Oppilaitosten ja yritysten verkosto, jossa opiskelijoiden on turvallista oppia työelämässä Venäjällä, tuloksena elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri alojen ammattilaisia
 • kilpailutoimintaan osallistuminen
 • asiantuntijavaihdot, jotka mahdollistavat oppilaitosten henkilöstön ja työelämässä opiskelijoita ohjaavien oman työn kehittämisen ja verkostoitumisen suomalaisten ja venäläisten kollegoiden kanssa
 • verkoston hyvien käytäntöjen, kokemusten ja tulosten jakaminen ja tiedotus finvet.fi ja akkunavenäjälle.fi sivujen kautta
 • kotikansainvälistymisen lisääminen virtuaalisen yhteistyön ja Suomeen saapuvien venäläisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kautta
 • kahden verkoston toimintojen yhtenäistäminen

Akkuna Venäjälle -verkoston ensimmäisen hankkeen ”Yhteistyössä Venäjälle ” toiminta-aika 31.12.2021 saakka. Ammattioppilaitosten Venäjä-verkosto on ensimmäinen OPHn ammatillisten oppilaitosten kansainvälistymistä tukeva verkosto, perustettu 2001. Akkuna – Ikkuna Venäjälle -verkosto perustettiin 2013. Näistä kahdesta verkostosta yhdistetty Akkuna Venäjälle –verkosto perustettiin 2019.

Verkoston kansalliset toimijat

Verkoston kansainväliset kumppanit