Loading...

Yrkesakademin Susanna Vestling oli yhdessä parturikampaaja-alan opiskelijoiden ja opettajan kanssa Sevillassa, Espanjassa. Matkan aikana hän kävi keskusteluja työssäoppimisjaksoista, niiden mahdollisista ongelmista ja parhaista käytänteistä. Matkaraportista selviää mm. millaisia ongelmia mm. erilainen työkulttuuri, kielitaidon puute ja kulttuurin tuntemus voi aiheuttaa.

 

Benchmarking‐resa till Spanien, 16.4‐26.4.2016

 

Syfte:

‐ Studera en frisörstuderandes och medföljande lärares resa till praktikplatsen i Sevilla.

‐ Diskutera praktikarrangemang, rutiner och ansvarsfördelning samt få feedback från

mottagande samarbetspartners i Malaga, Sevilla, Valencia samt San Sebastian.

 

Program:

16.4.2016 Malaga

Resa till Malaga i Spanien tillsammans med frisörstuderande och lärare. Undertecknad hade gett

läraren, som i detta fall fungerade som medföljande person under några dagar, i uppgift att

förbereda studerande inför praktiken men att samtidigt låta studerande självständigt ”ta sig fram” på

själva resan. Detta betydde att det var studerande som skulle ta ansvar för att t.ex. checka in, hitta

rätt gate på flygplatsen och vid mellanlandningar, hitta buss/tåg/taxi för att ta sig vidare från

flygplats till Malaga centrum.

 

Eftersom undertecknad delvis hade en annan flygrutt och anlände före läraren och studerande mötte

jag upp utanför deras hostel i Malaga. Efter incheckning satte vi oss för att äta en bit och diskutera

igenom hur resan gått, samt hur de skulle fortsätta följande dag till Sevilla, där studerande skulle

stanna och genomföra sin praktik i fyra veckor.

 

Kommentarer: Undertecknad noterade att medföljande lärare lätt tog över och inte gav studerande

utrymme och ansvar att själv försöka. Det är med andra ord väldigt viktigt att den studerande ges

utrymme att ta ansvar och från början förstår sitt ansvar.

 

17.4.2016 Malaga

Förberedelser, dokumentering samt rundvandring i Malaga.

 

18.4.2016 Malaga

Möte med Service Internship Consulting Ltd. (SIC) samarbetspartner i Malaga. SIC är en relativt

nyetablerad organisation i Malaga i södra Spanien och som specialiserat sig på arrangemang gällande

praktikplatser och –perioder för unga europeiska studerande. Deras tjänster omfattar bl.a.

arrangerande av praktikplatser, boende, mötesutrymmen, studiebesök samt seminarier. Dessutom

bistår SIC med spanska språkkurser och turistinformation enligt behov.

Under mötet med Ms. M. Szauka behandlades mobilitetsrutiner samt arrangemang i Malaga. Under

en stor del av diskussionen behandlades respektive samarbetsparts ansvar och rollfördelning samt

framför allt de studerandes ansvar. Ms. Szauka nämnde flera case med olika situationer som tidigare

uppstått.

 

‐ Språksvårigheter

Många av de europeiska studerande som anländer till Malaga och närliggande regioner har bristande

spanska kunskaper. Oftast meddelas att de bör ha förkunskaper, eftersom engelska kanske inte är

tillräckligt. Många av de studerande gör sin praktik inom turistnäringen (hotell, restauranger..) men

engelska är inte tillräckligt. Dessutom förväntas det att de studerande som anländer är motiverade

och visar ett stort intresse av att lära sig spanska.

 

‐ Kulturchock

Medelhavskulturen är väldigt social och ofta även ”högljudd” vilken kan chockera speciellt nordiska

och skandinaviska studeranden, som kanske inte är vana vid att få en så direkt kritik. Detta har även

medfört och resulterat i att de önskat byta praktikplats eller velat avbryta praktiken och återvända

hem.

 

‐ Ansvar

De studerande som anländer och genomför sin praktik i Malaga måste ta eget ansvar och förväntas

uppföra sig och bete sig enligt landets kutym och regler. Det finns case när studerande, som för

första gången upplever frihet på egenhand och inte kan hantera denna. T.ex. inte förstår kulturella

koder och traditioner.

 

‐ Boendearrangemang

Studerande har ologiska förväntningar på boendet och jämför det med det egna boendet hemma...

Inte respekterar eller ignorerar tider när de ska vara inne utan t.ex. går på nattklubb utan att

meddela hyresvärden att de kommer senare. Det finns case när de studerande funnit sig utlåsta på

natten eller där hyresvärden hunnit kontakta föräldrar eller förmedlande organisation på natten och

varit oroliga.

 

19.4.2016 Sevilla

Möte med General Director E. Roncero vid St Gabriel School i Sevilla. Tillsammans med MS Roncero

och den medföljande läraren från YA besöktes frisörsstuderandes praktikplats samt familjen där

studerande bodde. De praktiska arrangemangen diskuterades och var tillfredsställande för alla

St Gabriel School är en språkskola som tillsammans med 4‐5 yrkesinstitut ingår i ett konsortium i

Sevilla. Språkskolan fungerar ofta som samordnare för de andra skolorna gällande utbyten och

utvecklingsprojekt. Eftersom språkskolan är specialiserad på att arrangera spanska, engelska och

inom kort kinesiska, språkkurser för både spanska och utländska studerande hade de omfattande

erfarenheter som mottagande part. Speciellt följande lyftes fram:

 

‐ Tidigare språkkunskaper

Väldigt viktigt att utvärdera tidigare språkkunskaper (spanska, engelska) för att studerande ska kunna

placeras på rätt praktikplats. Skolan tillhandahåller och skräddarsyr språkkurser enligt behov.

Den frisörstuderande som YA skickade till Sevilla hade baskunskaper i spanska men dessutom

beställdes en kort intensivkurs i spanska (6 h).

 

Ms. Roncero lyfte även fram vikten av att de studerande är motiverade och intresserade av att lära

sig spanska under vistelsen. Intresse för att lära spanska påverkar även arbetsmotivationen och

motiverar inte bara den studerande själv utan påverkar hela arbetsteamet. Integrationen på

praktikplatsen fungerar då också bättre.

 

‐ Kulturkännedom

Bra om de studerande som anländer till Sevilla har fått information och även själva tagit reda på fakta

om spansk kultur, traditioner och kultur i Sevilla mm.

 

‐ Arbetskultur

Spansk arbetskultur skiljer sig från det nordiska och förhandsinformation kan förhindra felaktiga

förväntningar. Dessutom kan arbetsuppgifterna variera från land till land på grund av olika arbetsoch

yrkesprofiler.

 

‐ Flexibilitet

Genom god vilja, flexibilitet, nyfikenhet och samarbetsvilja kan de flesta utmaningar mötas på ett

positivt sätt och samtliga partners får goda erfarenheter från vistelsen, såväl mottagande och

sändande samarbetspart som studerande själva.

 

20.4.2016 Sevilla

Styrelsemöte med konsortiet samt besök till Art School. Undervisningsutrymmen presenterades och

samarbetsområden diskuterades (möjliga praktikplatser).

 

Undertecknad var inbjuden att delta i styrelsemötet som behandlade bl.a. utbyten samt

marknadsföring och information.

‐ Diskussion gällande t.ex. information via Facebook

 

Målgruppen för informationen var utländska samarbetspartners samt studerande. Hurudan

information bör mottagande organisation förmedla till studerande och sändande organisationer, för

att det sedan på plats inte ska uppstå missförstånd eller för att studerande inte ska ha felaktiga

förväntningar? Saklig information med enkel engelska.

 

Avfärd till Valencia

21.4.2016 Valencia

Besök och möten vid SCV Juan Comenius i Valencia är en privatägd kooperativ yrkesutbildare som

specialiserat sig på tekniska ämnen, inom både VET och IVT. Som VET Institution, fokuserar de på:

Nursery (barn i åldern 0‐3 år), elektronik, administration och ekonomi (Business), bild, video,

fotografi och ljud samt Produktion (Audiovisuella och scenuppträdanden). De flesta utbildningarna

omfattar två.

 

Under besöket presenterades det spanska utbildningssystemet samt samtliga ovan nämnda

utbildningsområden. Därefter gjordes en rundtur i Valencia.

 

22.4.2016 Valencia

Under den andra dagen presenterades undervisningsutrymmen vid SCV Juan Comenius och rutiner

och möjligheter för studerandeutbyten behandlades. I detta fall kunde skolan direkt utgöra en

praktikplats (Nursery, bild, video, fotografi och ljud samt Produktion) för studerande från YA.

Som mottagande part följer skolan ECVET rutiner och har erfarenhet av utbytesstuderande. Under

besöket presenterades jag för en studerande, som gjorde praktik som speciallärare/assistent. Nästan

samtliga lärare behärskade engelska och därför behandlades spanska språkkunskaper inte enskilt

under detta möte. Valencia är också en stad som besöks av många turister och därför finns goda

möjligheter till IA platser med engelska som kommunikationsspråk. Samarbetspartnern lyfte inte

fram några speciella utmaningar som mottagande part utan instämde i övriga partners kommentarer

gällande intresse för språk och kultur samt ansvar och respekt.

 

23.4.2016 Valencia‐san Sebastian

Avfärd till Bilbao/San Sebastian

 

24.4.2016 San Sebastian

Möte och rundtur med TKNIKA representanter (samarbetspartner i San Sebastian). Tre

representanter från TKNIKA presenterade regionen.

 

25.4.2016 San Sebastian

Möte vid TKNIKA samt besök till närliggande yrkesskola i Irun. Besök till St Jean de Luz (FR).

Besök på TKNIKA samt presentation av deras verksamhet. TKNIKA är ett institut för innovation inom

yrkesutbildning och grundades 2005, för att främja innovation, kreativitet och entreprenörskap i

Baskien. TKNIKA fungerar också som koordinator och samordnar innovationsprojekt för

yrkesutbildare. Centret samarbetar med universitet, företag och teknikcentra, vilket tillåter dem att

hålla sig uppdaterade med den senaste inom utveckling, trender och metoder för innovation.

 

‐ Verksamhetsområden

TKNIKA är speciellt stolta över sin forskning inom trä‐ och skogsindustrin och under besöket

presenterades och förevisades laboratorier inom detta område. Det samma gällde inom glasfiber och

maskin‐och metall. Även inom aquaponics driver centret forskning och försöksverksamhet. Bl.a.

undersöktes system för vattenbruk, där det avfall som produceras av odlad fisk eller andra

vattenlevande djur levererar näringsämnen för växter som odlas hydroponically, som i sin tur renar

vattnet.

 

Speciellt intressant under rundvandringen på TKNIKA var presentationen över yrkeslärarutbildningen

samt deras fortbildningssystem. Utrymmena för yrkeslärarutbildningen var innovativa och baserade

både utrymmes‐ och systemmässigt sig på flexibla och digitala lösningar, metoder och system.

Fortbildningen för yrkeslärarna fokuserade på att de skulle upprätthålla ”expertkunskaper” genom

research och skolningar, inte genom praktiska arbetslivserfarenheter och –perioder.

 

‐ Tidpunkt för besök

TKNIKA fungerar främst som mottagande part för personal och samarbetar med många universitet,

yrkeshögskolor och yrkesskolor i Europa. Eftersom det främst tar emot personal (personal‐ och

kunskapsutbyte), har de inte upplevt några speciella utmaningar kring arrangemang eller rutiner. Det

enda som lyftes fram är betydelsen av att noggrant planera tidpunkten för besöket så att besökarna

får ut mesta möjliga och så att berörda lärare och experter är tillgängliga. Flera lärare från TKNIKA

har genomfört jobbskuggning vid YA.

 

BIDASOA i Irun är ett baskiskt yrkesinstitut som främst erbjuder utbildning och fortbildning inom

industriområdet, bl.a. mekanik, trä‐ och möbelsnickeri, industrielektronik, telekommunikation samt

byggområdet. Under studiebesöket till yrkesskolan presenterades undervisningsutrymmen och

utbildningar. Skolan har under många år haft europeiskt samarbete, främst med europeiska skolor.

Lärare från BIDASOA har genomfört jobbskuggning vid YA. Nu planeras även inlärning i arbetet för

studerande från YA i Irun. Därför var det viktigt att bekanta sig med regionen och skolan samt

diskutera rutiner och arrangemang.

 

‐ Drönare

Skolan använde drönare i sin undervisning och speciellt inom lantmäteri.

 

‐ 3D printer

Kurser och fortbildningar erbjöds både till skolans heltidsstuderande men också i form av kortkurser

till industrin (främst kvällstid).

 

‐ Elektronik och telekommunikation

Ett av skolans fokusområden. Ett område som lyftes fram var hemelektronik samt larmsystem.

Intressant var också att skolans utrymmesbokning var förhandsprogrammerad och bokningarna

styrde i sin tur belysning och uppvärmning.

 

‐ Trä

En traditionell industribransch inom området som det nu satsades på för att kunna öka

rekryteringen.

 

‐ Kursverksamhet

Fortbildnings‐ och kursverksamhet för företag och organisationer erbjöds speciellt kvällstid.

Skräddarsydda kurser.

 

BIDASOA hade inte upplevt några extraordinära utmaningar gällande utbytesperioder. Ju längre

utbytesperioder desto större chans för de studerande att integrera sig i kulturen och på

praktikplatsen. Yrkesutbildaren identifierar sig också med de baskiska traditionerna och arbetar för

att möta kraven inom baskiskt arbets‐ och näringsliv.

 

26.4.2016

Hemresa från Spanien

 

Slutsatser:

Samtliga mottagande samarbetspartners lyfte fram betydelsen av förkunskaper i spanska eller ett

stort intresse av att vilja lära sig både språk och kultur. Ju mer förkunskaper de studerande (eller

personalen) har innan de genomför sitt utbyte i Spanien/Baskien desto fler erfarenheter kommer de

att få. Utbytena omfattar inte bara yrkesmässiga kunskapsutbyten utan också i mycket stor

omfattning språk‐ och sociala färdigheter i en annan kulturell miljö.

 

Det är viktigt att sändande och mottagande part på förhand kommer överens om de finansiella

aspekterna och ansvarsfördelningen (Memorandum of Understanding) samt deltagarnas ansvar och

uppgifter (Learning Agreement).

 

Genom handlednings‐ och informationstillfällen vid både sändande och mottagande organisation

förbereds deltagarna inför den ”nya” situationen och vardagen och på så sätt undviks missförstånd

och orealistiska förväntningar. Det är också viktigt att speciellt de unga deltagarna (studerande)

förstår sitt ansvar och de kulturella och sociala koderna och uppför sig så som det förväntas av dem.

De bör anpassa sig till ett annat kulturellt vardags‐ och arbetsliv. För många unga studerande är det

den första egna perioden utan den egna familjen och denna ”frihet” innebär även ett ansvar.

Missbruk av detta ansvar medför kanske konsekvenser de inte förutsatt, t.ex. uppsägning från

praktikplats, låst dörr vid hemkomst efter överenskommen tid, oroliga hyresvärdar, byte av bostad,

kommunikationsproblem och känsla av bristande respekt.

 

Också för sändande och mottagande organisation kan detta få följder i form av förlorad framtida

praktikplats.

 

Spansk arbetskultur skiljer sig från det nordiska och förhandsinformation kan förhindra felaktiga

förväntningar. Dessutom kan arbetsuppgifterna variera från land till land på grund av olika arbetsoch

yrkesprofiler. Genom god vilja, flexibilitet, nyfikenhet och samarbetsvilja kan de flesta

utmaningar mötas på ett positivt sätt och samtliga partners får goda erfarenheter från vistelsen,

såväl mottagande och sändande samarbetspart som studerande själva. De flesta utbyten genomförs

dock med väldigt gott resultat och de utmaningar som uppstår under utbytet utgör en del av livslångt

lärande. Deltagarna, och speciellt unga studerande, upplever efter utbytesperioden att det egna

ansvaret fått dem att växa som individer, de har blivit mer självsäkra och de är stolta över sina nya

erfarenheter.