Loading...
 Info

Be Prepared

Hankkeessa kootaan tapauskuvauksia ja esimerkkejä haastavista tilanteista kansainvälisten vaihtojaksojen kokemuksien pohjalta. Lisäksi kehitetään ja kuvataan niiden ratkaisuksi löydettyjä toimintamalleja. Hankkeessa kartoitetaan toimijoiden kokemuksia, aineistoja ja ohjeita vaihtojaksoihin liittyen. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden, kv- yhteyshenkilöiden ja ohjaavien opettajien valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen ja tilanteiden jälkihoitoon.

Kootaan koulutuksenjärjestäjien kokemuksia kansainväliseen vaihtoon lähtevien opiskelijoiden kohtaamista ongelmista ja haasteista, sekä niihin löydettyjä ratkaisumalleja ja hyviä käytänteitä. Aineistosta laaditaan julkaisu sekä e-materiaalia draamapedagogiikan menetelmää hyödyntäen. Materiaalia voidaan hyödyntää kansainvälisten vaihtojaksojen valmennuksessa.

Uusien kohdemaiden, ja liikkuvuusmäärien kasvun myötä on syntynyt tarve saada toimintamalleja vaihtoihin liittyvien ongelmien ratkaisuun. Keskeinen tuote onkin julkaisu hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista, sekä draamapedagogiikan periaatteilla toteutettu videomuotoinen valmennusmateriaali. Materiaalia hyödynnetään opiskelijoiden kansainvälisten jaksojen järjestelyihin osallistuvien asiantuntijoiden työkaluna, liikkuvuusjaksojen lähtövalmennuksessa, sekä kv-toimijoiden perehdyttämisessä. Aineiston avulla jaetaan hyviä käytäntöjä, joilla vähennetään jaksojen keskeytymistä sekä parannetaan ja tehostetaan ongelmatilanteiden selvittämistä. Kv-toimijoiden osaaminen lisääntyy, kun ongelmatilanteisiin löytyy toimintamalli. Toiminnan koordinoinnin kuvaaminen ja suunnittelu etukäteen nopeuttaa toimintaa ja reagointia tosielämän tilanteiden tullessa eteen, ja johtaa laadukkaampiin toimintaprosesseihin.

 01.08.2015–31.12.2016

Verkoston suomalaiset partnerit