Loading...
 Info

CHINET-verkosto

ChiNet on Suomen ja Kiinan välinen moniammatillinen oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2006 Opetushallituksen rahoittamana.
Verkostossa toimii yhdeksän suomalaista oppilaitosta ja kolme kiinalaista oppilaitosta Suzhoun sekä Shanghain alueella.

Verkoston tavoitteena on:

 • lisätä suomalaisten opiskelijoiden valmiuksia toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä sekä kotimaassa että ulkomailla.
 • kehittää Suomen ja Kiinan ammattioppilaitosten välistä yhteistyötä useilla aloilla, mukaan lukien tekniikan alat kuten kone- ja metalliala, matkailu, hotelli-, ravintola- ja catering-ala sekä liiketalous.
 • kehittää opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia sisältöjä ammatillisiin opintojaksoihin ja työssäoppimisjaksoihin.
 • edistää asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuutta maiden välillä. Asiantuntijaliikkuvuudessa painopisteinä ovat opetussuunnitelmien, -materiaalien ja -järjestelyiden vertailu sekä opiskelijoiden työssäoppimisen tukeminen, ohjaaminen, neuvonta ja arviointi.
 • kehittää ammatillista kilpailutoimintaa maiden välillä.
 • Vastavuoroiset asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuudet kaikilla hankkeen koulutusaloilla.
 • Työssäoppimisjaksojen mallinnus siten, että malli sopii molempien maiden koulutusjärjestelmään.
 • Verkkokurssit kone- ja metalli sekä automaatioalalla.
 • Kiina-Suomi -seminaarit molemmissa maissa.
 • Ammattitaitokilpailut automaatioalalla: The ChiNet – FiNet Skills Competition 25.-27.4.2011. Kuusi joukkuetta Kiinasta ja kaksi Suomesta.
 • Kulttuurikoulutuspaketti.
 • Yhteistyö Shanghai Electronic Industry Schoolin kanssa vuodesta 2014 lähtien.
 Toiminut vuodesta 2006

Verkoston suomalaiset partnerit

Verkoston kansainväliset partnerit