Loading...
 Info

Eurooppalainen opintopolku

Eurooppalainen opintopolku on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen verkosto. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

Verkosto luo malleja, joilla opiskelijan hankkima ammatillinen ja arkiosaaminen ulkomailla voidaan täysimääräisesti tunnistaa ja tunnustaa osana hänen yksilöllistä opintopolkuaan. Verkosto laatii ja testaa kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia useisiin eurooppalaisiin maihin. Valitut kielet ovat valtakieliä myös monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Verkosto kohtaa rohkeasti digihaasteet ja kokeilee innovatiivisia työkaluja kansainvälisyyden edistämisessä.

Tämän hankekauden uutuutena testaamme kulttuurivalmennuksessa osaamismerkkejä osaamisen todentamisessa ja kuvaamisessa. Lisäksi päivitämme kaikki aiemmin luodut kulttuurivalmennusmateriaalit vastaamaan nykypäivän tarpeita ja luomme opintopolun Italiaan.

Verkoston tavoitteena on edistää kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä ja opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) käyttöönottoa sekä lisätä työvoiman liikkuvuutta. Tavoitteena on tuottaa kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia selkeällä kielellä. Tavoitteena on mallintaa kansainvälisyyspolkuja monenlaisille oppijoille sekä kehittää työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Uusien kumppanuuksien luominen on myös tavoitteena.

Verkoston tuloksia ovat Espanjan, Ranskan, Saksan ja Viron kieli- ja kulttuurivalmennuspaketit sekä Iso-Britannian, Maltan ja Portugalin kulttuuripaketit. Verkosto on myös tehnyt työnhakupaketit Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi on kuvattu erilaisia opintopolkumalleja ja työkaluja osaamiseen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hankkeessa on kehitetty mobiililaitteissa toimiva kulttuurikätköily-malli, video-CV-ohjeistus, MOOC-kurssi Suomi-tietoudesta englanniksi sekä ohjeistus työnhakuun ulkomaille.

 1.8.2012–31.12.2018

Verkoston suomalaiset partnerit