Loading...
 Info

Eurooppalainen opintopolku

Eurooppalainen opintopolku on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen verkosto. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

Verkosto luo malleja, joilla opiskelijan hankkima ammatillinen ja arkiosaaminen ulkomailla voidaan täysimääräisesti tunnistaa ja tunnustaa osana hänen yksilöllistä opintopolkuaan. Verkosto laatii ja testaa kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia useisiin eurooppalaisiin maihin. Valitut kielet ovat valtakieliä myös monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Verkosto kohtaa rohkeasti digihaasteet ja kokeilee innovatiivisia työkaluja kansainvälisyyden edistämisessä.

Verkoston tavoitteena on edistää kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä ja opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) käyttöönottoa sekä lisätä työvoiman liikkuvuutta. Tavoitteena on tuottaa kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia selkeällä kielellä. Tavoitteena on mallintaa kansainvälisyyspolkuja monenlaisille oppijoille sekä kehittää työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Uusien kumppanuuksien luominen on myös tavoitteena.

Verkoston tuloksia ovat Espanjan, Ranskan, Saksan ja Viron kieli- ja kulttuurivalmennuspaketit sekä Iso-Britannian ja Maltan kulttuuripaketit. Verkosto on myös tehnyt työnhakupaketit Ruotsiin ja Norjaan. Hankkeessa on luotu malli kulttuurien tuntemustutkinnon osan suorittamiseen arkioppimisen avulla. Lisäksi on kuvattu erilaisia opintopolkumalleja. Hankkeessa on kehitetty mobiililaitteissa toimiva kulttuurikätköily-malli.

 1.8.2012–31.12.2017

Verkoston suomalaiset partnerit