Loading...

FinKoEdu-verkosto on luonut toimintamallin, jolla pystytään toteuttamaan opiskelijakeskeisesti kulttuuriohjelmaa Suomeen saapuville opiskelijoille. Olemme verkostossa hyödyntäneet opiskelijoita ohjelman järjestämisessä, sillä se on resurssitehokasta ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kansainvälisen osaamisen kehittämiseen. Toimintatapa onkin lisännyt verkoston kotikansainvälisyyttä ja vaikuttavuutta. Päädyimme siihen, että tiedustelemme verkoston oppilaitoksista löytyykö opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita kulttuuriohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta korealaisille opiskelijoille. Suosittelimme kysymään erityisesti opiskelijoita matkailualalta, tutoreiden joukosta, osuuskunnasta tai NY-yrityksien joukosta.

Viime kesänä toimintamalli oli ensimmäistä kertaa käytössä ja kulttuuriohjelmasta vastasi Salpauksen luonto-opasopiskelija osana NY-yritysopintojaan. Hänen apunaan oli myös muita luonto-opasopiskelijoita ja tutoreita. Opiskelijat vastasivat käytännön ongelmiin vastaamisesta ja viikonloppuohjelmasta. Kulttuuriohjelmassa oli mm. purjeveneilyä, kalastamista, luontokohteita, saunomista ja seikkailupuistossa käynti. Kesällä suoritetut opinnot opinnollistettiin opiskelijan tutkintoon ja hän sai myös hyviä oppimiskokemuksia korealaista vieraista. Opiskelija sanoi, että oli hyvä oppia, että korealaiset eivät välttämättä kohteliaasti kerro vaikka eivät jostakin pitäisikään (esimerkiksi maitopohjaisista keitoista) ja ylimääräisiä lämpimiä vaatteita on hyvä olla mukana. Kulttuuriohjelman järjestäminen antoi monenlaista osaamista, joka on hyödyllistä jatkossa työelämässä, esimerkiksi taloussuunnittelu- ja kommunikointitaidot. Huomioitavaa on, että yhteyshenkilöt oppilaitoksen henkilöstöön on annettava esimerkiksi mahdollisia ongelmatilanteita varten. Lisäksi yhteydenpito tutkinnon osan opettajaan opintojen suorittamisen näkökulmasta on tärkeää.