Loading...
 Info

FinnVET in China – Suomi - Kiina yhteistyö

FinnVET in China -hanke jatkaa Kam’oon China - ja Chinet - verkostojen toimintaa. Hankkeessa toteutetaan ammatillisen koulutuksen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihtoja Suomesta Kiinaan ja vastaanotetaan opiskelijoita ja opettajia Kiinasta Suomeen. Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomessa kiinatietoutta ja Kiinassa suomitietoutta, kotikansainvälistyminen on yksi hankkeen tärkeistä tehtävistä. Tästä pääset tutustumaan tarkemmin verkoston toimintaan ja tavoitteisiin.

Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Kiinaan. Opiskelijoille tarjoutuu vaihtojakson aikana mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja vieraaseen kulttuuriin tutustumiseen. Tavoitteena on lisätä tulevien ammattilaisten kansainvälisyysosaamista. Vaihdon aikana hankittu hyväksytty osaaminen luetaan aina osaksi opiskelijan tutkintoa. Hankkeen tavoitteena on tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia kehittää omaa kansainvälisyysosaamista (mm. kielitaito ja kulttuuriosaaminen) ja kehittää omia opetustaan vertaisoppimalla (tutustuminen paikalliseen työelämään ja oppilaitoksessa annettavaan opetukseen). Henkilöstö toimii opiskelijoiden ohjaajana vaihtojen alussa ja lopussa. Tavoitteena on kotikansainvälisyyden kehittäminen ja lisääminen mm. tarjoamalla vaihtojaksoa kiinalaisille opiskelijoille ja opettajille Suomessa.
Vaihdot mahdollistavat yksilöllisten opintopolkujen ja opintokokonaisuuksien suorittamisen sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen Kiinassa. Liikkuvuusjaksoille osallistuneiden työelämätaidot, kansainvälisyysosaaminen ja yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa on lisääntynyt. Henkilöstö on osallistunut ja lisännyt osaamistaan vaihdoissa.
FinnVET in China verkosto toimii yhdenmukaisesti, kaikkien verkoston jäsenten ääntä kuunnellen ja moniammatillinen yhteistyö on syventynyt ja osaamista sekä parhaita käytäntöjä on jaettu verkoston sisällä. Verkosto on solminut allekirjoitetut yhteistyösopimukset partnereiden kanssa.
 1.3.2019-31.12.2020

Verkoston kansalliset toimijat

Verkoston kansainväliset partnerit