Loading...
 Info

HANAKO - SUOMI JA JAPANI NETWORK

HANAKO on Suomen ja Japanin välinen yhteistyöverkosto, joka toimii Opetushallituksen tuella vuodesta 2010. Verkosto kehittää Suomen ja Japanin välistä työelämälähtöistä vastavuoroista rajoja ylittävää kansainvälistä yhteistyötä.

HANAKOn tavoitteena on
 • kehittää ja vakiinnuttaa vastavuoroista monialaista yhteistyötä
 • mallintaa verkostotoimintaa ja kehittää maiden välille toimiva yhteistyöverkosto
 • edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä
 • luoda innovaatioita opetuksen ja työelämän kehittämiseen
 • kehittää opetusaineistoa
 • HANAKO-verkoston www-sivut www.hanako-network.com
 • opiskelijoiden työssäoppimisjaksot ja asiantuntijoiden työelämäjaksot sekä Japanissa että Suomessa
 • vuosittain kaksi HANAKO-seminaaria Suomessa, yksi Japanissa
 • Japanin polku, AC valmennukset, valmennusmateriaali verkossa -suomi- japani-englanti kuvasanakirja
 • vapaavalinnainen verkkokurssi Hyvä mieli – parempi terveys
 • täydennyskoulutuskurssi Muistot tarinoiksi (Digitaalinen kansio)
 01.08.2010-31.12.2016

Videoita

Verkoston kansalliset toimijat

Verkoston kansainväliset kumppanit