Loading...

Kotikansainvälisyys

Mitä kotikansainvälistyminen on?

“Suomalaisen osaamisjärjestelmän on kyettävä kouluttamaan ja houkuttelemaan uuden aikakauden osaajia, joilla on kyky ja into toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa maailmaanlaajuisesti” (OPH ).


Kotikansainvälistyminen on kansainvälisen kokemuksen, kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen hankkimista kotimaassa ilman matkustamista. Koska vain pieni osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suorittaa ulkomaanjakson, kotikansainvälistymisellä varmistetaan, että kaikki opiskelijat pääsevät hankkimaan kansainvälisyysosaamista.


Niin poikkeus- kuin normaalioloissakin on voitava tarjota kaikille opiskelijoille yhdenvertaisesti tietoa ja kokemuksia muista maista ja kulttuureista sekä ammattikäytännöistä. Tämä on tärkeää, koska yhä useammat ammattiin valmistuvat tulevat työskentelemään kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä myös kotimaassa.Kotikansainvälisyystoiminta
 • Avaa uusia näkökulmia
 • Lisää tietoa
 • Rohkaisee
 • Piristää arkea
 • Antaa uusia ystäviä
Kotikansainvälistymisen keinoin juurrutetaan positiivista asennetta kansainvälisyyttä kohtaan ja vähennetään ennakkoluuloja – rohkaisee opiskelijoita lähtemään ulkomaanjaksolle.
Kotikansainvälisyys on ilmastoystävällistä.
Kotikansainvälisyys tavoittaa myös ne, jotka eivät halua matkustaa tai eivät pysty lähtemään liikkuvuusjaksolle esimerkiksi taloudellisista syistä.
Toiminnan tavoite Toteutusideoita
Opiskelijat ja henkilöstö saavat tietoa oman oppilaitoksensa kansainvälisestä toiminnasta esim. opinnot, liikkuvuuksista saadut kokemukset ja tapahtumat. Tiedottaminen:
 • Kansainvälisyysinfot
 • Oppilaitoksen nettisivut (intra, blogit)
 • Some (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter)
 • Wilma
 • Henkilöstön tiimipalaverit
Kiinnostuksen lisääminen ulkomaanjaksoja kohtaan.

Tiedottaminen kansainvälisten vaihtojen kokemuksista.
Saadaan tuulahdus maailmalta oppitunnille – vaihdossa oleva kuulee oman oppilaitoksen kuulumiset
Videopuhelu vaihdossa olevaan opiskelijaan oppitunnin aikana.

Kansainvälisyysaiheiset infot mahdollisuuksista lähteä kansainväliseen vaihtoon. Opettajat kertovat kv-vaihtomahdollisuuksista ja kokemuksista. Infossa on mahdollisien mukaan paikalla myös kv-vaihdossa olleiden opiskelijoiden esityksiä/kertomuksia. Myös oppilaitoksessa parhaillaan vaihdossa olevat ulkomaiset opiskelijat voivat esiintyä ja kertoa kokemuksistaan ja omasta maastaan.
Toiminnan tavoite Toteutusideoita
Yhteiset tutkinnon osat (YTO) -
KIELI- JA KULTTUURIOPINNOT:

Opiskelijat ja henkilöstö rohkaistuvat käyttämään vieraita kieliä arjessa.

Opiskelijat valitsevat valinnaisia kieliopintoja.

Opiskelijat voivat antaa näytön vieraan kielen suullisesta osaamisesta.
Opiskelijat voivat valita YTO-valinnaisena kansainvälisen seminaari -kurssin (3 osp). Kurssilla osallistutaan oppilaitoksessa vuosittain järjestettävän kansainvälisen seminaarin järjestelyihin ja suunnitteluun. Kahden viikon pituinen kansainvälinen seminaari järjestetään oppilaitoksessa vuosittain maaliskuussa ja siihen osallistuu noin 50 kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme opiskelijaa. (Business College Helsinki)
Yhteiset tutkinnon osat (YTO) -
GLOBAALIKASVATUKSEEN JA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN LIITTYVÄT OPINNOT

Opiskelijat ja henkilöstö ovat tietoisia maailman erilaisista todellisuuksista ja haluavat rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.
Suunnitteilla on tuoda monikulttuurisuuskoulutus kaikille Amiedun opiskelijoille
Yhteiset tutkinnon osat (YTO) -
TUTOROINTI

Tutortoiminta on osa opintoja.
Kannustetaan opiskelijoita toimimaan ulkomaisen vaihto-opiskelijan tutorina. Oppilaitos järjestää tutorkoulutuksia tätä varten.

Tutortoiminnan puitteissa järjestetään saapuville opiskelijoille ohjelmaa:
 • Yhteiset retket
 • Kaupungin esittely
 • Oppilaitoksen esittely
 • Arjen apuna toimiminen
 • Tukihenkilönä ja kaverina oleminen
Ammatilliset opinnot:
Matkailun perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Summer and Winter School Module (4 vk / moduuli). Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi jaksoille osallistuu 10–15 ulkomaista opiskelijaa kumppanuuskouluista Sloveniasta, Saksasta ja/tai Virosta. Opetuksen sisältöinä ovat ajankohdan mukaiset ohjelmapalvelut ja niiden toteuttaminen sekä erilaisissa tapahtumissa toimiminen. Oppimis- ja opetuskielenä on englanti. (Gradia)
Matkailun perustutkinto,

Matkailun opiskelijat suunnittelevat ja ohjaavat saapuville vaihto-opiskelijaryhmille ohjelmaa osana opintojaan. Opiskelijat ovat ohjanneet ulkoaktiviteetteja (pussijuoksua, saappaan heittoa, viestejä, lakanalentopalloa, norsujalkapalloa jne.), paistaneet makkaraa, tikkupullaa ja nokipannukahvit grillikodassa, saunoneet rantasaunassa, viettäneet illanviettoja, kierrättäneet koulun tiloissa, auttaneet julkisen liikenteen lippujen ostossa jne. Vaihto-opiskelijat ovat myös osallistuneet matkailun opiskelijoiden opastuspalvelujen näyttöihin. (Keuda)
Liiketoiminnan perustutkinto,

Suomenkielisen liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat voivat valita 15 osaamispisteen toteutuksen englanninkielisestä liiketalouden ohjelmasta. Opintojen aikana opiskelijat saavat ammatillisen osaamisen kehittymisen lisäksi mahdollisuuden parantaa englannin kielen osaamistaan sekä tutustua englanninkielisen koulutusohjelman opiskelijoihin. (Business College Helsinki)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

Lisätään eri kulttuurien tuntemusta arjen kasvatus- ja hoitotyössä esim. syvennytään suurimpien etnisten ryhmien tapoihin ja hoitomuotoihin, opetellaan kohtamaan eri kulttuurista saapuvan trauma-asiakas, käsitellään erilaisia terveys- ja sairauskäsityksiä sekä uskomuksia hoidoissa ja syvennytään maahanmuuttaja-asiakkaan hoitopolkuun, käsitellään eri kulttuurien ikäkäsityksiä ja kuinka syrjäytymisvaarassa olevia ikääntyneitä ihmisiä voidaan auttaa. (Amiedu)
Toiminnan tavoite Toteutusideoita
Opiskelijat ja henkilöstö oppivat tuntemaan erilaisia kulttuureja ja toimintatapoja.

Oppilaitoksen yhteisöllisyys vahvistuu ja suvaitsevaisuus lisääntyy.

Oppilaitoksen kansainvälinen osaaminen vahvistuu.
Oppilaitoksen eri kieli- ja kulttuuritaustaiset opiskelijat esittelevät juuriaan ja omaa kulttuuriaan sopivissa yhteyksissä.

Hyödynnetään eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden osaamista:
 • Käännöstyöt
 • Tulkkaus
 • Kulttuuritulkkaus


Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset opiskelijat toimivat oppilaitoksen vaihto-opiskelijoiden tutoreina.
Integrointi ravintolapalveluiden opetuksessa: Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset opiskelijat opettavat omalle ryhmälleen lähtömaansa ruokakulttuuria ja opastavat ruokien valmistuksessa.
Toiminnan tavoite Toteutusideoita
Opiskelijoilla ja henkilöstöllä on valmiudet esitellä oman alan toimintaa.

Kaikki kansainvälisten vierailijoiden käynnit ovat osa arjen toimintaa.

Vierailta saadaan uutta tietoa.

Yhteistyö vahvistuu ja syvenee kumppaneiden kanssa.
Opiskelijat ja henkilöstö esittelevät omaa osastoa ja koulutusalaa kansainvälisille vieraille.

Vaihto-opiskelijat otetaan tunneille/työsaleihin/projekteihin mukaan koko vaihtojakson ajalle tai muutamaksi päiväksi.

Kansainväliset asiantuntijat pitävät luentoja/oppitunteja/demonstraatioita.

Kansainväliset vieraat kertovat omasta organisaatiostaan, oman maansa koulutuksesta, alansa opinnoista opiskelijaryhmille ja henkilöstölle.

Kansainväliset opiskelijat ja asiantuntijat osallistuvat oppilaitoksen eri toimialojen toimintaan, kuten ravintolapalveluihin, IT-tukeen, markkinointiin, kansainväliseen toimistoon.

Oman oppilaitoksen opiskelijat osallistuvat vierailuohjelman laadintaan ja isännöintiin ja voivat antaa mahdollisuuksien mukaan osaamisen näyttöjä.
Taideteollisuusalan perustutkinto

Ranskalainen puuseppäluokka tutustui suomaisiin työkaluihin, menetelmiin ja puulajeihin Riveriassa. Opiskelijat suunnittelivat ja tekivät puusta juustotarjottimen ja ottimet sekä sen jälkeen vapaavalintaisia töitä. Näistä töistä oli näyttely. Ranskalaiset tutustuivat itäsuomalaiseen kulttuuriin ja Riverian opiskelijat saivat tietoa ranskalaisesta puualan opetuksesta ja elämäntavasta. Suomalaiset opiskelijat antoivat vertaispalautetta englanniksi. (Riveria).
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Tärkeä osa Kanada-verkoston yhteistyötä on ollut quebecilaisten kokkiopettajien kuukauden kestävä vuosittainen opetuskiertue verkoston oppilaitoksissa (1 vk/oppilaitos). Vierailuilla perehdytään quebeciläiseen keittiöön. Kokemukset ovat olleet erinomaiset. Vuosittain noin 50 opiskelijaa saa mahdollisuuden kansainvälistyä oman koulun opetusravintolassa. (Kanada-verkosto).
VALMA-koulutus

Sosiaalialan opiskelijat Baskimaasta ovat tehneet noin 4 kk työharjoittelunsa valmentavan koulutuksen ryhmissä. Harjoittelijat kiertävät eri ryhmien mukana (3–4 vk / ryhmä). Baskiharjoittelijoiden läsnäolosta ovat pitäneet niin henkilökunta kuin opiskelijatkin. (Luovi).
Toiminnan tavoite Toteutusideoita
Opiskelijat ja henkilöstö oppivat tuntemaan erilaisia kulttuureja ja toimintatapoja.

Opiskelijat ja henkilöstö innostuvat kansainvälisestä toiminnasta.

Ennakkoluulot vähenevät ja suvaitsevaisuus lisääntyy.

Yhteistyö paikallisten yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa lisääntyy.

Opiskelijoiden osallistaminen tapahtumiin myös suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Tapahtumat ja näyttelyt, joissa tutustutaan eri tavoin eri kulttuureihin esim. esitelmät, tapakulttuuri, ruoka, musiikki, taiteet ja urheilulajit.
Intialainen päivä Gradia Jyväskylässä 20.4.2021

EU:n ja Opetushallituksen kansainväliset tapahtumat ja teemapäivät:
 • European Vocational Skills Week
 • Eurooppa-päivä 9.5.


Kansalaisjärjestöjen vierailut fyysisesti tai virtuaalisesti.

Kansainväliset hankekokoukset ja -seminaarit (Esim. Japani-verkoston seminaareja)
“Tarinoita ja taitoja maailmalta”

Päivän kestänyt tapahtuma järjestettiin European Vocational Skills Weekin yhteydessä. Tavoitteena oli tuoda esiin eri maiden taitoja/skillsejä, oppia toisilta ja opettaa itse. Tapahtumassa oli luennoitsijoita eri kulttuureista, opiskelijat kertoivat kv-vaihtokokemuksistaan Euroopan ulkopuolelta, afrikkalaiset naiset opettivat lettien tekemistä, ranskalaiset vieraat kattoivat juustopöydän ja kertoivat ruokakulttuuristaan. Oli musiikkia Nepalista. Taitaja/Skills-valmentautujat esittäytyvät. (Sedu)
“Nenäpäivä-tempaus”

Oppilaitos on sitoutunut keräämään rahaa Nenäpäivänä. Tavoitteena saada kaikki tekemään hyvää ja näkemään konkreettisia vaikutuksia toiminnalleen. Esimerkkejä: Kondiittoriopiskelijat leipoivat ja myivät Nenäpäivä-muffinsseja. Lähihoitajaopiskelijat tekivät verovirastossa niska-hartiaseudun hierontoja ja pitivät taukojumppaa. Ensihoidon opiskelijat opettivat kauppakeskuksessa defibrillaattorin käyttöä. Valman opiskelijat pitivät kahvilaa ja leipoivat itse sinne tuotteet. " (Sedu)
“Eurooppa-päivän kansainvälisyystapahtuma” (4 h)

Tavoitteena oli tuoda monikulttuurinen tuulahdus kampuksen arkeen. Ohjelmassa oli lähihoitajaopiskelijoiden Kulttuurien tuntemuksen –kurssilla tehtyjä posteriesityksiä, opiskelijavaihdon kokemuksia, Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen ja Porin Interseuran toiminnan sekä S2-opetuksen ja VALMA:n esittelyjä. Oppilaitoksessa oli samaan aikaan ranskalaisia vieraita, jotka pääsivät seuraamaan opiskelijoiden Ranska-esitystä. Opiskelijaravintolassa tarjottiin kansainvälinen lounas. (Winnova)
”Olympics for Solidarity”

Luovi osallistuu AFFY-verkoston kautta Olympics -hyväntekeväisyystempauksiin, jossa kerätään tunteja taksvärkkiajatuksella. Olympics for Solidarityssa on mukana Luovin lisäksi saksalainen, italialainen, marokkolainen ja ranskalainen kumppani. Olympicsissa opiskelijoiden keräämät työtunnit tunnustetaan. Hyväntekeväisyyspotilla autetaan vuosittain vaihtuvaa avun tarpeessa olevaa toimijaa/koulua/oppilaitosta. Olympics -hyväntekeväisyyskohde valitaan vuosittain äänestyksellä. Toiminta-aika on 6-8 viikkoa. Opiskelijat ovat tutustuneet kohdemaihin, tehneet postereita, valmistaneet maakohtaisia ruokia jne. Tämä on matalan kynnyksen kansainvälisyystoimintaa, joihin ryhmillä on helppo oman aikataulunsa mukaan osallistua ja panostaa. (Luovi)
Toiminnan tavoite Toteutusideoita
Koulutusalat toimivat kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja -hankkeissa aktiivisesti.

Yhteistyöverkostojen ja -hankkeiden avulla henkilöstö vahvistaa oman ammattialansa osaamista.

Yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa paikallisesti/alueellisesti vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia globaaliin toimintaan.
Kohdemaan kumppanien tai ulkomailla olevien koulutuksenjärjestäjien kanssa toteutetaan yhteisiä verkko-opintojaksoja, yksittäisiä etäluentoja tai yhteisiä projekteja.
Kotikansainvälisty- mistä parhaimmillaan

Opiskelijat/henkilökunta voi tehdä Suomesta käsin töitä johonkin toiseen maahan/työssäoppimispaikaan, esim. selvityksiä, markkinointitutkimuksia, somea.

Tehdään yhteistyötä toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa erilaisissa kansainvälisyyshankkeissa tai lyhyemmissä tapahtumissa.

Haetaan eri koulutusasteella toimivien koulutuksenjärjestäjien kanssa yhdessä yhteistyöhankkeita. Paikallisia ammattikorkeakoulun ja yliopiston vaihto-opiskelijoita voi esim. pyytää parturi-kampaajaopiskelijoiden asiakkaiksi. Heitä voi myös pyytää omille lähteville opiskelijoille pidettävään lähtövalmennukseen kertomaan kohdemaasta.

Tehdään yhteistyötä kansainvälisen yrityksen kanssa Suomessa (esim. opiskelijoiden työelämässä oppiminen, projekti, kansainvälisyyspolku).

Yhteistyö paikallisten etnisten pienyritysten kanssa, esim. toiminnan esittely, työelämässä oppimisen jaksot.
Pitkäaikainen yhteistyö kone- ja tuotantotekniikan alalla: saksalaiset ja suomalaiset opiskelijat suunnittelevat ja tekevät yhdessä jonkin metallituotteen kahden viikon aikana. (Varia)
Kiinalaiset leirikoululaiset (200 hlöä) olivat Joensuun kaupungin ja matkailuyritysten vieraana. Riverian opiskelijat järjestivät heille iltapäivätoimintaa neljänä päivänä kahden tunnin ajan. (Riveria)
Luksia teki vuonna 2019 yhteistyötä Suomen Somalia-verkoston kanssa liittyen ulkoministeriön rahoittamaan viestintä- ja globaalikasvatushankkeeseen "Tarinoita pakolaisuudesta ja maailmankansalaisuudesta ammatilliseen koulutukseen, peruskoulun ja lukioon" (somaliaverkosto.fi). Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteisiin sopivia kouluvierailukokonaisuuksia (90 minuuttia) ja taustamateriaalia ammatillisille opettajille liittyen pakolaisuuteen ja erityisesti Somalian ja Suomen suhteeseen. (Luksia)
Ulkomaalaiset ESC-vapaaehtoiset tuovat kansainvälisen tuulahduksen opiston arkeen: opiskelijoiden vapaa-ajan aktiviteetit asuntolassa, mahdollisuus käyttää englantia jne. Yksi jakso kestää noin 6–9 kk. (KPEDU)
Business College Helsingillä on käynnissä hanke “Våga Tala”, jossa on tavoitteena parantaa opiskelijoiden halua ja kykyä kommunikoida paremmin ruotsin kielellä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Yrkesinstitutet Prakticumin kanssa. (Business College Helsinki)
Toiminnan tavoite Toteutusideoita
Virtuaalinen yhteistyö on osa opiskelua ja henkilöstön työskentelyä. Toimitaan kansainvälisen kumppanin kanssa verkon välityksellä hyödyntäen erilaisia sähköisiä alustoja (esim. viestisovellukset, eTwinning, Google Earth, Teams).

Tapaamiset saman koulutusalan ulkomaisten opiskelijoiden kanssa:
 • oman alan, oppimisympäristön ja paikkakunnan esittelyt virtuaalisesti
 • virtuaalikävelyt


Yhteisten opintotehtävien työstäminen verkossa ja tuotosten esittely:

Ladattavissa...

KULTTUURIT KOTONA -tapahtuma
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
HANAKO-seminaarit
HANAKO-verkosto
Thai Go online yhteistyö Sote-partnerin kanssa SDO-BCNC- hoitotyön ergonomian oppitunti
Suomen Diakoniaopisto
Kanadalaisten kokkien kiertue Suomessa
Kanada-verkosto
Perehdytys- ja valmennusmateriaalia kohteena Intia
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Nordplus-hanke: Tur och retur som producent och konsument
Vamia
Virtuaalinen jouluateria
Vamia
Kansainvälisyystapahtuma Eurooppa-päivänä
Winnova
Yhteistyö korkeakouluvaihtareiden kanssa
Turun ammatti-instituutti
OSAOn Limingan turvallisuusalan yksilön kansainvälinen yhteistyö slovenialaisen Prometna šola Maribor-koulun kanssa.
OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö
Kotikansaivälisyys FinnVET in China -verkostossa
FinnVET in China -verkosto
Uusiin kulttuureihin tutustuminen
JEDU
Kansainvälisyyspäivä - tarinoita ja taitoja maailmalta
SEDU
Kansainvälisyys-tapahtuma Eurooppa-päivänä
Winnova
Kansalaisjärjestö-yhteistyö Suomen Somalia-verkoston kanssa
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Tourism: Summer/Winter School
Gradia Jyväskylä
Videopuhelu maailmalle
Koulutuskeskus Salpaus
Kv-Tutortoiminta
SASKY koulutuskuntayhtymä

Ladattavissa...

Millaista kansainvälistä osaamista kotikansainvälisyyden keinoin voidaan saavuttaa?
Kotikansainvälisyys -webinaari 30.9.2021
Mikä tekee kotikansainvälisyys- toiminnasta onnistunutta?
Kotikansainvälisyys -webinaari 30.9.2021