Loading...

TaiwanVerkoston valmisteleva vierailu Taiwaniin tehtiin syksyllä 2017

Mukana oli henkilöstöä kahdesta eri oppilaitoksesta: opetusalapäällikkö Pia Hemmilä (liiketalous) ja opettajat Sari Lindroos Salpauksesta (marata) ja Hannele Komi-Pelkonen (matkailu) KSAOsta. Mukana tällä ensimmäisellä tutustumismatkalla Taiwanissa oli jo kaksi leipomoalan opiskelijaakin Salpauksesta. Annika Lindström ja Vera Tuominen jäivät Taiwaniin kuukaudeksi työssäoppimaan.

Yhteistyöjärjestelyissä auttoivat Juha Mäkelä, Salpauksen entinen opiskelija ja Jari Seilonen, Finpro. Matkan aikana vierailtiin kolmessa oppilaitoksessa Kai Ping Culinary School, JinWen University of Science and Technology, ja Tung-Hai Senior High School sekä opiskelijoiden työssäoppimispaikoilla: Finga’s Fine Food  ja Maruili Bakery Ltd.

Yhteenvetoa vierailusta ja sen aikana sovituista asioista 

Koulutusjärjestelmät ja oppilaitosten toiminta on yllättävänkin samankaltaista. Jatkoyhteistyöllä on erinomaiset mahdollisuudet. Kontaktioppilaitoksena toimii Koulutuskeskus Salpaus. Mahdollisia yhteistyömuotoja ovat:
o oppilaitosten vastavierailu Suomeen, New Taipei Cityn suunnitelmissa oppilaitosdelegaation vierailu Suomeen 2018
o opettajavaihto – alussa lyhyet vaihdot
o opiskelijavaihto – alussa lyhyet vaihdot
o yhteinen virtuaalinen pilottiopinto myöhemmin sovittavasta ja valittavasta aiheesta (matkailu, elintarvike, hotelli-, ravintola- ja catering alat)

Lisää valmistelevasta vierailusta voit lukea matkaraportista.