Loading...

Suomi-kuva Mitä ja miten kerron Suomesta ulkomailla?

Tämän sivuston tarkoituksena on tukea ja opastaa ammatillisia oppilaitoksia myönteisen Suomi-kuvan levittämisessä ja kehittämisessä. Miten kertoa Suomesta, sen erityispiirteistä ja koulutuksesta ulkomailla tai ulkomaalaisille vieraille?

Samalla pyrkimyksenä on antaa Suomeen saapuville asiantuntijoille ja opiskelijoille keskitetysti tietoa Suomen erityispiirteistä, luonnosta ja suomalaisuudesta.

Materiaali on englanninkielistä, jotta sen käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa.