Loading...

India Meets Finland – Exploring Collaboration in Vocational Education

NSDC - National Skill Development Corporation, Opetushallitus, Intian suurlähetystö Suomessa ja Suomen suurlähetystö Intiassa toteuttivat yhteisen, ammatillista koulutusta käsittelevän webinaarin 30.9.2021

Suurlähettiläät Raveesh Kumar ja Ritva Koukku-Ronde korostivat puheenvuoroissaan maidemme välistä hyvää ja rakentavaa yhteistyötä ja keväisen (16.3.2021) pääministeritapaamisen esiin nostamaa koulutuksen kehittämiseen tähtäävää työtä, joka on vahvistettu myös yhteisellä Memorandum of Understanding -sopimuksella.

Ammatillisen koulutuksen keskeisiksi haasteiksi molemmissa maissa nostettiin tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa, työelämän tulevaisuuden tarpeet sekä tulevien ammattilaisten monipuolinen osaaminen ja joustavuus uusien haasteiden edessä. Digitalisaation kehittäminen ja kestävän kehityksen huomioiminen ovat erityisiä prioriteetteja sekä Suomessa että Intiassa.

Puheenvuoroissa korostuivat myös geneeriset taidot työelämätaitojen ja digiosaamisen ohella. Intia-verkoston toiminnassahan on jo pitkään korostettu elämänhallinta-, kokemuksellisten ja ongelmanratkaisutaitojen merkitystä ja vahvistumista nimenomaan Intiaan suuntautuneilla ulkomaan jaksoilla.

Webinaarin paneelikeskusteluissa teemoiksi nostettiin niin ikään digitaidot sekä terveys ja hyvinvointi, jonka saralla yhteistyötä saattaisi löytyä saunasta ja joogasta.

Keskeisiä painopisteitä koottiin yhteen loppukeskustelussa. Edellisten lisäksi korostettiin Intiassa toimivien suomalaisyritysten ja Suomessa toimivien intialaisyritysten henkilöstön osaamisen päivittämistä ja uudelleen koulutusta. Suomalaisen koulutusjärjestelmän ja -innovaatioiden hyödyt voisivat Intiassa todentua esimerkiksi osaamisen jakamisena, oppisopimuskoulutuksen malleina, tulevaisuuden tarpeiden ennakointina, tutkintorakenteiden kehittämisenä sekä kouluttaja- ja opettajakoulutuksena.

Maita yhdistäviä horisontaalisia teemoja ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, ilmastonmuutoskysymykset ja yrittäjyysosaaminen.

Yhteistyön jatkuvuus turvataan sekä opetusministerien tapaamisilla että webinaarin toteuttaneiden organisaatioiden välisellä, hyvällä vuorovaikutuksella. Oma osuutensa on myös ammatillista koulutusta järjestävillä oppilaitoksilla.


1.10.2021

Aino Malin

Intia-verkoston koordinaattori


   Suosituimmat