Loading...
 Info

Intia-yhteistyöverkosto

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Intia‐verkoston toiminnan konkreettisena tavoitteena on edistää opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja yritysten muun henkilöstön tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa kotimaassa ja kohdealueella.

Verkosto tukee myös suomalaisen koulutuksen tunnetuksi tekemistä ja Suomi-brändin rakentamista Intiassa. Opettajavaihdon kehittäminen suomalaisten ja intialaisten opettajien välillä syventää globaalia kasvatusnäkökulmaa ja tuo sen useamman opiskelijan ja opettajan ulottuville ammatillisessa koulutuksessa edistäen näin kotikansainvälistymistä.

Kehitä AMMATTITAITOA
Kerää KANSAINVÄLISTÄ OSAAMISTA

  • Kehittää ja mahdollistaa opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia
  • Edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä
  • Laajentaa Intia-tietoutta opiskelijoiden ja henkilöstön piirissä
  • Tarjota mahdollisuus oppia transversaaleja taitoja Euroopan ulkopuolisessa maassa
  • n. 30 vuosittaista opiskelija- ja n.10 henkilöstöliikkuvuutta
  • Vakiintunut ja luotettava työelämäyhteistyöverkosto
  • Näyttöjen antaminen mahdollista työssäoppimisjakson aikana
  • Sähköisten viestimien hyödyntäminen Intia-jaksojen kokemusten sekä aineiston jakamisessa
Avaimet Intiaan -verkosto on toiminut vuodesta 2008 laajeten 14 ammatillisen oppilaitoksen aktiiviseksi toimijaksi toteuttaen toimintansa aikana asiantuntijamatkoja sekä tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa työssäoppimisjaksoja Intiassa.

Verkoston kansalliset kumppanit

Verkoston kansainväliset kumppanit