Loading...
 Info

Kam'oon China

Käytännön toteutus:

  • Opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen Kiinassa kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä.
  • Kiinan ja Suomen välinen ammattitaitokilpailutoiminta sosiaali- ja terveysalalla.
  • Valinnaisen tutkinnon osan suorittaminen Kiinassa (Traditional Chinese Caring 15 osaamispistettä).
  • Kotikansainvälistymisen lisääminen mm. Kiina-viikkojen ja tietoiskujen avulla.

Hankkeen tavoitteet ovat:
- Ammatillisen osaamisen kehittäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä
- Työelämän edellyttämän monikulttuurisen ja kansainvälisen osaamisen kehittäminen
- Kansainvälisen työssäoppimisen laadun varmennuksen kehittäminen
- Ammattitaitokilpailutoiminnan kehittäminen Kiinan ja Suomen välillä
- Oppilaitosten kansainvälisen toiminnan kehittäminen
Kam’oon China 8- hankkeessa on opettajien vaihtojakojen aikana työelämän edustajien kanssa avattu opiskelijoiden arviointikriteerit työelämän toiminnoiksi (kuvataan työtehtävät, joita opiskelijat tekevät) ja pohdittu, millaisia tutkinnon perusteiden mukaisia oppimistuloksia (tieto, taito ja osaaminen) opiskelijat Kiinassa vaihtojaksojen aikana saavuttavat.
 21.5.2015 – 31.12.2016

Verkoston suomalaiset partnerit

Verkoston kansainväliset partnerit