Loading...

Hyvät käytännöt

Kaikki Kanadaan lähtevät opiskelijat ja opettajat sitoutuvat etsimään vähintään yhden hyvän käytännön, jonka he haluavat jakaa muille. Ne voivat olla opettamiseen, oppimiseen, arkipäivän elämään tai ammattiin liittyviä asioita tai ideoita, joista Suomessakin voisimme ottaa oppia

Malli hyvien käytäntöjen verkkolomakkeesta

Kokkiopiskelijoiden ja -opettajien hyviä käytäntöjä Québecistä