Loading...

Ajankohtaista

Tansania 15.3-23.3.2017 –raportti Toteutimme Kaos2 –hankkeen puitteissa matkan Tansaniaan. Matkan tarkoituksena oli lisätä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten nuoriso-ja vapaa-aika-alan työelämäyhteistyökumppaneiden välillä. Matkalle osallistui Kanneljärven opistolta lehtori Juhani Hakuli, kansainvälisten asioiden sihteeri Päivi Haapasalo 4H:lta ja kolme nuoriso- ja vapaa-aika-alan opiskelijaa (Lilla Ilola, Essi Kauttonen ja Tuukka Muukkonen) Kanneljärven opistolta. Lisäksi lehtorit Satu Korpela Etelä-Pohjanmaan opistolta ja Mika Hemmilä Haapaveden opistolta kävivät tutustumassa Tansanian 4H:n toimintaan. Tansanian yhteistyökumppaneina meillä oli Tansanian, Tangan alueen 4H, josta isäntinä/emäntinä toimivat Bernard Goliama ja Susan Naburi. Tansanian 4H:lla on useita toimintakeskuksia, joista yksi sijaitsee Tangan alueella, Kangen kylässä. Kanneljärven opiston opiskelijat, jotka lähtivät Juhani Hakulin ja Päivi Haapasalon mukana, jäivät Kangen 4H –keskukseen suorittamaan 10...

KAOS 2 -hankkeen oppilaitosten edustajat kokoontuivat Asikkalaan hankekokoukseen 25.-26.9.2017. Mukana oli edustaja jokaisesta hankkeessa mukana olevasta oppilaitoksesta. Juhani Hakuli Kanneljärven opistolta, Heli Lukkariniemi Peräpohjolan Opistosta, Mari Nurminen Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopistosta, Mika Hemmilä Haapaveden Opistosta Ja Satu Korpela Etelä-Pohjanmaan Opistosta. Koulutuskeskus Salpaus emännöi Johanna Tuliaisen johdolla upeasti kaksipäiväistä tapaamista. Kokouksessa käytiin läpi menneitä toimintoja ja suunniteltiin vielä viimeisiä hankkeen toimintoja kuten opiskelijoiden, opettajien ja työelämäyhteistyökumppaneiden liikkuvuuksia. Liikkuvuuskohteina vielä loppuvuonna on ainakin Pohjois-Irlanti, Skotlanti sekä Ruotsi. Päivien aikana työstettiin myös Kansainväliset opintopolut -tutkinnon osaa. Ko. tutkinnon osa on tarkoitus toteuttaa uuden hankkeen puitteissa. Vaikka uuteen OSUMA -hankkeeseen ei ole vielä myönteistä päätöstä, verkosto suunnitteli jo hankkeen toimi...

Uusi lukuvuosi alkaa oppilaitoksissamme pian. Lukluvuoden alkuun on mukava muistella viime kevään Tansanian matkaa ja aloittaa suunnittelu uusien opiskelijoiden lähettämiseksi työssäoppimaan ulkomaille. Tansania 15.3-23.3.2017 Toteutimme Kaos2 –hankkeen puitteissa matkan Tansaniaan. Matkan tarkoituksena oli lisätä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten nuoriso-ja vapaa-aika-alan työelämäyhteistyökumppaneiden välillä. Matkalle osallistui Kanneljärven opistolta lehtori Juhani Hakuli, kansainvälisten asioiden sihteeri Päivi Haapasalo 4H:lta ja kolme nuoriso- ja vapaa-aika-alan opiskelijaa (Lilla Ilola, Essi Kauttonen ja Tuukka Muukkonen) Kanneljärven opistolta. Lisäksi lehtorit Satu Korpela Etelä-Pohjanmaan opistolta ja Mika Hemmilä Haapaveden opistolta kävivät tutustumassa Tansanian 4H:n toimintaan. Tansanian yhteistyökumppaneina meillä oli Tansanian, Tangan alueen 4H, josta isäntinä/emäntinä toimivat Bernard Goliama ja Susan Naburi. Tansanian 4H:lla on useita toimintakeskuksi...

KAOS2 hanke osallistui Nuori2017 päiville Tampereella. Siellä julkaistiin Suomen nuorisokeskusyhdistyksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhdessä toteuttaman Boost Your Possibilities - Youth Centers for Youth Mobility and intercultural learning -hankkeen tuloksia. Hankkeesa on tutkittu nuorten kompetenssin kehittymistä nuorisokeskuksissa tehtävän kansainvälisen työn seurauksena. Tutkimus osoittaa että kansainvälisellä työllä on merkittävä vaikutus nuoren elämään myös jatkossa. Tutkimuksen tuloksissa nostettiin esille monia yhtymäkohtia KAOS -hankkeiden aikana tehtyihin havantoihin opiskelijoiden ammatilliseen kehittymisessä. Tutkimus löytyy sähköisenä http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/1574-studying-the-impact-of-international-youth-work-towards-developing-an-evaluation-tool-for-youth-centres  Päivien yhteydessä pidettiin KAOS2 verkostopalaveri. Palaverissa päivitettiin liikkuvuustilanne sekä täsmennettiin työnjakoa Osaamispolku kansainvälisyyte...

Otteita KAOS in Africa 2017 -blogista ( http://kaosinafrika2017.blogspot.fi/ ) Hyviä työssäoppimispaikkoja YFC Capetownissa! Edellisten hankkeiden kautta saatu yhteistyökumppani muuti Capetowniin. Hänen kauttaan saimme mahdollisuuden tutustua uusiin työssäoppimispaikkoihin. Paikoista ei etukäteen ollut tarkempia yksityiskohtia, mutta mielenkiinnolla lähdimme tutustumaan mahdollisuuksiin. Projektien koordinaattorina toimiva Graig esitteli meille projekteja muiden työntekijöiden avulla. YFCn projekteissa työskentelee ympäri vuoden vapaaehtoisia ympäri maailmaa. Tällä hetkellä heillä on töissä seitsemän vapaaehtoistyöntekijä Saksasta. Heiltä saimme kuulla projekteista työntekijän näkökulmasta. Vapaaehtoistyöntekijöiltä kuulimme myös vinkkejä arkeen Capetownissa. School work: Kouluprojektissa opetetaan oppilaille "life skills" -taitoja. Lisäksi oppilaille ohjataan liikuntaa.BOOST AFRICA: Iltapäivätoimintaa 14-17 vuotiaille koulun jälkeen kylätalolla. Sisältöinä mm. ICT -ta...