Loading...

KAOS2 hanke osallistui Nuori2017 päiville Tampereella. Siellä julkaistiin Suomen nuorisokeskusyhdistyksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhdessä toteuttaman Boost Your Possibilities - Youth Centers for Youth Mobility and intercultural learning -hankkeen tuloksia. Hankkeesa on tutkittu nuorten kompetenssin kehittymistä nuorisokeskuksissa tehtävän kansainvälisen työn seurauksena. Tutkimus osoittaa että kansainvälisellä työllä on merkittävä vaikutus nuoren elämään myös jatkossa. Tutkimuksen tuloksissa nostettiin esille monia yhtymäkohtia KAOS -hankkeiden aikana tehtyihin havantoihin opiskelijoiden ammatilliseen kehittymisessä.

Tutkimus löytyy sähköisenä http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/1574-studying-the-impact-of-international-youth-work-towards-developing-an-evaluation-tool-for-youth-centres 

Päivien yhteydessä pidettiin KAOS2 verkostopalaveri. Palaverissa päivitettiin liikkuvuustilanne sekä täsmennettiin työnjakoa Osaamispolku kansainvälisyyteen -vapaastivalittavan tutkinnon osan kehittämisestä. 

Nuori 2017 -päivät avasi presidentti Tarja Halonen teemalla Nuoret, rauha ja turvallisuus. Puheenvuorossa nousi esiin nuorten merkitys aktiivisessa rauhantyössä ja radikalisaation ehkäisyssä. Läpileikkaavasti yhtenä päivien teemana oli kansainvälisyys monesta eri näkökulmasta. 

Kenelle vihapuhe kuuluu -keskustelussa oli mukana Jaana Walden, Kristoffer Ignatius ja Riikka Jalonen. Keskustelussa korostettiin mm. nuorisotyöntekijän ammattitaitoa vihapuheen tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa.

Väkivaltainen ääriajattelu -paneelikeskustelu selvensi aiheeseen liittyvää käsitteistöä. Esimerkiksi tutkija kriminologi Timo Kilpeläinen toi esille että, kaikki radikalisoituminen ei ole negatiivista. Radikalisaatio voi olla myös yhteiskuntaa eteenpäin vievä voima.

Euroopa on mun #kannattiko -case kuvauksessa kerrottiin Lahden mallista hyödyntää EVS -toimintaa haastavassa elämäntilanteessa olevan nuoren kasvun tukena. Tulokset ovat vaikuttavia. Linkki nuorten haastatteluihin https://m.youtube.com/watch?v=-6NQsKwSnQk