Seminaari Sekomun yliopistolla Tansaniassa 27.3.2017

Seurakuntaopistolla on ollut Suomen lähetysseuran kanssa yhteinen testamentti, jonka avustuksella on toteutettu vainajan toiveen mukaisesti vastavuoroista vaihtoa vammaistyön opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Keva- hankkeen kautta olemme lähettäneet neljänä vuonna keväisin opiskelijoita Lushotoon ja vastaavasti ottaneet syyslukukaudella Sekomun yliopiston erityisopettajaopiskelijoita ja työntekijöitä Seurakuntaopistolle, Pieksämäen kampukselle. Opiskelija vaihtojen kesto on ollut viisi viikkoa ja asiantuntijaliikkuvuudet kaksi viikkoa.

Tansania

Iloisia osallistujia seminaarissa.

Yhteistyökumppanin toive oli, että järjestämme yhdessä loppuseminaarin yliopistolla ja se toteutettiin 27.3.2017. Seminaari päivän teema oli kehitysvammaisen osallisuus ja perheen sekä lähiympäristön huomioiminen ja ymmärryksenlisääntyminen kehitysvammaisia tai muutoin erilaisia yhteisön asiakkaita kohtaan.

Teimme yhteistyötä Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa ja tämä mahdollisti meidän mukaamme lähtevän perheen, jolla kehitysvammainen nuorimies. Vaihdosta on lehtiartikkeli Tukiviesti – lehteen. Seminaariin osallistui ensimmäistä kertaa yliopisto-opiskelijoiden lisäksi paikallisia perheitä ja heidän kehitysvammaisia lapsiaan sekä kylissä toimivia vapaaehtoistyöntekijöitä.

Seminaarissa puheenvuoron käyttivät perheet, kehitysvammaiset itse sekä me ”asiantuntijat”. Minun osuuteni käsitteli päämiesajattelua ja erilaisten vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien löytämisen tärkeyttä yksilön kohtaamiseen.