Loading...

Go Global-hankkeessa valmisteltu Moodle-tehtäväkokonaisuus on nyt julkaistu Avointen oppimateriaalien kirjastossa, osoitteessa https://aoe.fi/#/materiaali/1307. Vastuullisena kansalaisena maailmalla Moodle-kokonaisuus on tarkoitettu erityisesti tukemaan Go Global (KEVA) -verkostossa kehitetyn valinnaisen 15 osp:n laajuisen tutkinnon osan suorittamista.

KEVA-verkostossa valmisteltu tutkinnon osa soveltuu niin kotimaassa kuin ulkomailla suoritettavaan työpaikalla oppimiseen. Moodle-kokonaisuuden tavoite on johdattaa ammatillinen opiskelija syvemmälle tutkinnon osan laajoihin teemoihin: kulttuurinen moninaisuus, kestävä kehitys, ihmisoikeudet, vapaaehtoistoiminta, eettinen viestintä sekä terveys ja turvallisuus. Opettaja voi hyödyntää aoe.fi-sivuilla olevaa kokonaisuutta sellaisenaan tai soveltaa sisältöä, esimerkiksi kansainvälisen jakson valmennukseen tai yhteisiin tutkinnon osiin (kestävä kehitys, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen).
 
Moodle-kokonaisuus on tehty niin, että opiskelija voisi suorittaa sen itsenäisesti omalla ajallaan. Tehtävissä on mukana H5P-tietovisoja ja interaktiivisia videoita, mutta mukana on myös pohdintaa ja kriittistä ajattelua vaativia lyhyitä kirjoitustehtäviä. Olisi kuitenkin eduksi, jos opetusta järjestetään näistä teemoista myös lähipäivien muodossa ja hyödynnetään opetuksessa erilaisia keskustelevia ja toiminnallisia menetelmiä. Moni kokonaisuuden tehtävistä on muokattu verkkoon soveltuviksi alun perin ryhmätilanteisiin ja lähiopetukseen suunnitelluista tehtävistä.Kirjalliset pohdintatehtävättoimivathyvin esimerkiksi pari-tai ryhmätyönä. Samoin H5P-tietovisoja voi purkaa luokkatilanteessa keskustelemalla esimerkiksi niissä syntyneistä oivalluksista, yllätyksistä, tai muista ajatuksista.Osa käsitteistä voi myös vaatia selitystä ja pohdintaa.
 

Käy lataamassa materiaali oman oppilaitoksesi käyttöön!

Kuvauskaappaus aoe


   Suosituimmat