Loading...
 Info

Go Global - kehitysyhteistyön, vapaaehtoistyön ja globaalikasvatuksen KEVA-verkosto

Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistyminen: kansainväliset, joustavat ja yksilölliset opintopolut, opiskelijoiden lisäksi opettajien, asiantuntijoiden ja johdon kansainväliset työelämäjaksot ja vertaisoppiminen. Kotikansainvälistymisen kehittäminen ja verkostojen yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tavoitteena on Maailmankansalaisuusopintojen mahdollistaminen kaikille verkoston oppilaitoksille tutkinnon osaksi sekä niiden edelleen kehittäminen ja levittäminen kaikkien oppilaitosten saataville kansallisesti.

Tavoitteena mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet hankkeen kohdemaihin, Nepaliin, Ugandaan, Tansaniaan ja Namibiaan.

Lisäksi tavoitteena on kotikansainvälisyyden kehittäminen ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Keva-verkostossa on kehitetty Maailmankansalaisuus opintokokonaisuus 15osp (kehitysyhteistyö, globaalikasvatus, vapaaehtoistyö, terveysturvallisuus ja valmentautuminen vaihtoon.) Tämä mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen ja opintokokonaisuuksien suorittamista sekä työssäoppimista kehitysmaassa tai kotimaassa.

Liikkuvuusjaksoille osallistuneiden työelämätaidot, kansainvälisyysosaaminen ja yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa on lisääntynyt. On saavutettu hyvät yhteistyöverkostot kohdemaissa. Kansallinen oppilaitosverkosto on vahvistunut ja moniammatillinen yhteistyö on syventynyt ja osaamista sekä parhaita käytäntöjä on jaettu.

 1.3.2019-31.12.2021

Verkoston kansalliset toimijat

Verkoston kansainväliset kumppanit