Loading...

Artikkelin hakemisto

 

Vapaaehtoistyö 2 osp

 

KURSSIN TOTETUS /Suomen Diakoniaopisto Seija Hiiros

 

Suljettu Facebook ryhmä, jonka opettaja luo ennen kurssin alkua.

 

KURSSIN TAVOITTEET

•Opiskelija ymmärtää vapaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot.

•Opiskelija tutustuu monipuolisesti kansainväliseen ja kansalliseen vapaaehtoistoimintaan

•Opiskelija osallistuu jonkin yhteisön/järjestön käytännön toimintaan, tempauksen suunnitteluun ja toteutukseen (lipaskeräykset, kampanjat, tapahtumat ym) - passi

•Opiskelijalle herää kiinnostus kansainväliseen ja kansalliseen vapaaehtoistoimintaan

 

Tehtävä 1

Etsi yhdestä vapaaehtoisjärjestöstä tietoa ja postaa se Facebookiin. Vapaaehtoisjärjestö voi olla joko suomalainen tai kansainvälinen ja miltä alalta tahansa. Videoiden tai blogien postaaminen on myös erittäin suositeltavaa.

Vastaa muiden ryhmäläisten esittämiin kysymyksiin

 

Tehtävä 2

Lue muiden postaukset heidän valitsemista vapaaehtoisjärjestöistä ja kommentoi omin mielipitein jokaista postausta. Kysy, ihmettele, argumentoi, kannusta. Myös omien vapaaehtoistyö-kokemusten esiintuominen on kiinnostavaa.

 

Tehtävä 3

Suunnittele ja toteuta yksin tai ryhmässä vapaaehtoisyön tempaus. Toteutuksen jälkeen postaa tempauksestasi koonti Facebook ryhmään. Kerro mitä teit ja miltä tuntui auttaa muita.

 

Tehtävä 4

Kerro mitä olet oppinut kurssin aikana postaamalla Facebookiin. Kerro, mikä vapaaehtoisjärjestöistä jäi parhaiten mieleesi