Loading...
 Info

Responsible Global Agents

Tavoite 1: Tavoite on edistää koulutuksen järjestäjien, henkilöstön ja opiskelijoiden globaalin toimintaan valmentamista yhteiseksi valitussa teemassa “Vastuullinen globaalitoiminta” Teema tukee työelämälähtöisyyttä.

Tavoite 2: Tavoitteena on kehittää ja mallintaa uusia käytänteitä kansainväliseen yhteistyöhön ja jakaa saatua tietoa ja kokemuksia kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Tavoite 3: verkosto järjestää kolme tapahtumaa Globaali verkostoille yhdessä Global VET koontihankkeen kanssa:

 • Kevät 2019 - Aloitustyöpaja globaaliverkostoille yhdessä OPH:n kanssa
 • Syksy 2019 - Kaksipäiväinen seminaari, johon osallistuu koontihankkeiden toimijat, Globaaliverkostojen toimijat ja OPH
 • Syksy 2021 - Kaikille ammatillisille oppilaitoksille avoin tilaisuus, jossa esitetään koontihankkeiden tulokset ja globaaliverkostojen toimintaa

Tulokset:

 • Malli siitä, miten ammatillisessa koulutuksessa voidaan globaalisti toimia vastuullisesti talous, ympäristö ja sosiaalinen näkökulma ottaen
  Finvet - vastuullisuus
 • Esitys kansallisesta kansainvälisyys tutkinnon osasta.
 • Turvallisuuspankin opiskelijoille ja henkilöstölle tarkoitettu valmennusmateriaali ruotsiksi ja englanniksi
  Finvet - turvallisuus
 • Ulkomailta saapuvien opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kriisiohjeistus
 • Suomi-tietopaketti Suomen maakuvan edistämiseksi englanninkielellä
  Finvet - Suomi-kuva

 Info

Global VET

Hanke kokoaa OPH:n rahoittamien kansainvälisten verkostojen kokemuksen ja tiedon Minusta globaali toimija -valmennuspakettiin. Sen avulla koulutetaan ammatillisen koulutuksen henkilöstöä ja johtoa globaaliin toimintaan. Tärkeänä teemana ovat globaalissa toiminnassa opitut hyvät käytännöt ja kotikansainvälisyys. Hankkeen puitteissa järjestetään mm. globaaliin toimintaan valmentava webinaari 25.11.2020. Webinaarissa vahvistetaan sekä kansainvälisissä verkostoissa jo mukana olevien koulutuksenjärjestäjien että kansainvälistä toimintaa vasta suunnittelevien koulutuksenjärjestäjien osaamista. Hanke ylläpitää ja kehittää Finvet.fi sivustoa.

Responsible Global Agents - verkoston kansalliset toimijat

Global VET - verkoston kansalliset toimijat