Loading...
 12.10.2021 Kotikansainvälisyyttä kentällä -webinaari klo 14 - 16
Kotikansainvälisyys kuuluu kaikille!

Kotikansainvälisyyden avulla opiskelijat ja henkilöstö voivat hankkia globaali- ja kulttuuriosaamista ilman matkustamista. Webinaarissa kuultiin monipuolinen kattaus käytännön toteutuksia: esimerkkejä kotikansainvälisyyden opinnollistamisesta, virtuaalisesta yhteistyöstä ja opetuksen rikastamisesta yhteistyössä kansainvälisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

 
 
 
 
Webinaarin materiaalit
 
 
 
 
 
 
 
 
30.9.2021 Kotikansainvälisyystyöpaja -webinaari klo 14 - 16

Global VET -hanketiimi yhdessä Opetushallituksen opetusneuvos Hanna Autereen, vastaavan asiantuntijan Hannele Nevalammen sekä ohjelma-asiantuntija Mika Kananen ryhtyivät kesäkuussa pohtimaan mitä kotikansainvälisyyteen liittyviä asioita olisi syytä pohtia yhdessä ammatillisen koulutuksen organisaatioiden kansainvälisyysvastaavien tai muuten tästä aihepiiristä kiinnostuneidan kanssa. MItä tietoa tarvittaisiin, joka veisi kotikansainvälisyyden kehittämistä maassamme eteenpäin?

Työpajojen kysymykset syntyivät tältä pohjalta. Webinaariin osallistuneen noin 70 henkilöä pohtivat työpajoissa pääkysymysten pohjalta:

1) Millaista kansainvälistä osaamista kotikansainvälisyyden keinoin voidaan saavuttaa? 

2) Mikä tekee kotikansainvälisyystoiminnasta onnistunutta?

Työpajoja pohjustivat aiheeseen Opetushallituksen terveiset, Riikka Suhosen esitys maailmankansalaisuudesta ammattillisessa koulutuksessa sekä esimerkit ulkomaisen yhteistyökumppanin kokemuksista Thaimaassa sekä Kanadasta. Nämä esitykset Sinulle hyvä lukija tässä alla. Lisäksi koonti työpajojen pohdinnoista. Toivottavasti näistä pohdinnoista herää uusia ideoita konkreettisiin kotikansainvälisyystoimiin koulutusorganisaatioissa.

 

Opetushallituksen ajankohtaiset asiat

Opetusneuvos Hanna Autere (Opetushallitus)

 

 

Näkökulmia kotikansainvälisyyteen (OPH:n vaikutustavoitteisiin liittyvä kysely) & Miten Erasmus+ -hankkeessa voi kehittää kotikansainvälisyyttä?

Vastaava asiantuntija Hannele Nevalampi (Opetushallitus)

 

 

Ammattilainen ja maailmankansalainen?

Riikka Suhonen (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia/ Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto)

 

 

Japani-verkoston quebeciläisen yhteistyökoulun kotikansainvälisyyskokemuksia:

Gaëtan Tessier (ravintola-alan opettaja, École hôtelière de l'Outaouais, Gatineau, Québec)

 

 

Thai Go -online yhteistyötä 2021 Chiang Main oppilaitosten kanssa:

Heli Ramula Suomen Diakoniaopisto (SDO)

 

 

Webinaarin PowerPoint-materiaalit:

Millaista kansainvälistä osaamista kotikansainvälisyyden keinoin voidaan saavuttaa? -esitys

Mikä tekee kotikansainvälisyystoiminnasta onnistunutta? -esitys

 

 
 25.11.2020 Minusta globaali toimija -webinaari klo 9 – 11

OPH on vuosia rahoittanut ammatillisen koulutuksen globaaleja verkostoja, jotka ovat tehneet hienoa yhteistyötä EUn ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Näiltä vuosilta on kertynyt paljon hyviä käytänteitä, tietoa ja kokemuksia kv-yhteistyöstä ja ulkomaan liikkuvuuksista. Olemme Global VET -hankkeessa koonneet näitä yhteen.

”Minusta globaali toimija” -webinaari järjestettiin keskiviikkona 25.11.2020.

Webinaarissa kuulimme opetusneuvos Hanna Autereen terveiset Opetushallituksesta sekä koulutuksenjärjestäjän ja verkostokoordinaattorin edustajien puheenvuorot Kajaanin Ammattiopistosta KAO:sta. Lisäksi globaalien verkostojen edustajat esittelivät verkostojensa toimintaa.

 

Webinaarin ohjelma:

 

Webinaarin esitykset:

 

Opetushallituksen tervehdys:

Hanna Autere

 

 

Globaalien verkostojen esittelyt:

 

Korea-verkosto
Kiina-verkosto
Intia-verkosto

 

 

Thaimaa-verkosto
Kanada-verkosto
Venäjä-verkosto

 

 

Keva-verkosto
Japani-verkosto

 

 

”Minusta globaali toimija” -ideapankki:

Heidi Ruusumo, Raseko & Jaana Räsänen, SAKKY

 

 

Koulutuksenjärjestäjän puheenvuoro:

Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto

 

 

Verkostokoordinaattorin puheenvuoro:

Risto Virkkunen, KAO

 

 

HANAKO KAIZEN – kohti laatua pienin askelin:

Sirje Hassinen, OMNIA

 

 

Tekoja by Responsible Global Agents - Työkaluja globaalin toiminnan tueksi:

Katarina Sandbacka, VAMIA

 

 

Webinaarin päätössanat:

Marjut Kuokkanen, OPH & projektikoordinaattori Mirja Hietala, OSAO

 

Webinaarin PowerPoint-materiaalit:

Minusta globaali toimija -esitys

Kanada-verkosto: Minustako globaali toimija -esitys

HANAKO Kaizen - Kohti laatua pienin askelin

 19.11.2020 Kotikansainvälisyys -työpajawebinaari

Kotikansainvälisyyden toimintatapoja on mietitty paljon. Tämän webinaarin puitteissa pohdittiin konkreettisia toimenpiteitä kotikansainvälisyyden toteuttamiseksi. Työpajoissa kerätyt ideat kootaan Finvet.fi sivustolle Kotikansainvälisyyden ideapankiksi. Koronatilanne on tuonut esiin kotikansainvälisyysosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tärkeyden.

Webinaarin ohjelma:

 • Tervehdyssanat: Mirja Hietala, projektikoordinaattori, OSAO
 • OPH:n puheenvuoro: Hanna Autere, opetusneuvos, OPH
 • Oppimisen omistajuuteen Qridin avulla – kotikansainvälisyysnäkökulma: Markus Packalen, kansainväliset projektit ja oppiminen, Qridi
 • I@H - kansainvälisyyttä kaikille: Miia Tolonen, kansainvälisyyskoordinaattori, Ammattiopisto Luovi
 • Kotikansainvälisyys –työpajatoiminta.
 • Työpajojen tuotosten esittelyt ja keskustelua.
 • Päätössanat.

 

Kotikansainvälisyys -työpajawebinaarissa globaalit verkostot pohtivat kotikansainvälisyyteen liittyviä aiheita:

 1. Kotikansainvälisyystoimintaan ja virtuaalisen kv-yhteistyöhön motivointi.
 2. Kotikansainvälisyys osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa
 3. Malli globaalista yrityspolusta
 4. Blended learning – toteuttamistapoja
 5. Kotikansainvälisyydestä osaamiskokonaisuus yhteiseksi tutkinnonosaksi
 6. Miten saapuvia asiantuntijoita ja opettajia sekä monikansallisia Suomessa asuvia voisi hyödyntää kotikansainvälistymisessä?

 

 Materiaalit:

Kotikansainvälisyys Luovissa

Qridi-esittely

Global Agents at Sea – Seminaari 29. - 31.10.2019

  Collin Moon Cross Border teamwork Global agents at sea 2 Global agents at sea kotikansainvalisyys workshop laivaseminaari yleiso mika Kananen laivaseminaari Saapuvien turvallisuusohjeistus tulokset Sappuvien turvallisuusohjeistuksen workshop 1 suomikuva esitys ulkoasianministerio vastuullisuus puu ryhmatyo yksi

Global Agents at Sea -ohjelma

 

 

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2019 Jyväskylässä 8.5.2019

  kuva kansainvalisyyspaivat 2019

Globaaliin toimintaan valmentaminen

 

 

Globaalin toimijuuteen valmentaminen – hankkeiden Kick-off  27.3.2019

Kick of meeting 27032019 1 kick off 27032019 kuva 2 Mikko vieltojarvi 

Ohjelma

Mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa yrityksessä - Mikko Vieltojärvi