Loading...
 Info

FinKoEdu – Finnish Korean Education network

FinKoEdu – Finnish Korean Education network -verkoston tavoitteena on yhteistyön kehittäminen Etelä-Korealaisten tekniikan ja liikenteen alan ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Vantaan ammattiopisto Varian vetämässä verkostossa toimivat Keuda, Omnia, Salpaus ja Stadin ammattiopisto.

  • Toteuttaa asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksoja.
  • Konkretisoida elinikäisen oppimisen avaintaitoja osana liikkuvuusjaksoja.
  • Tehdä opetussuunnitelmien vertailutyötä yhdessä korealaisten asiantuntijoiden kanssa.
  • Yhteistyön aloittaminen korealaisten oppilaitosten kanssa.
  • Opetussuunnitelmien vertailutyön aloittaminen.
  • Opettajien alakohtaisten tutustumisvierailuiden järjestäminen.
 01.08.2013 - 31.12.2018

Verkoston suomalaiset partnerit

Verkoston kansainväliset partnerit