Loading...

Ensimmäinen osaamismerkki on nyt testattavana hankeryhmässä. Kansainvälinen kokija suhtautuu myönteisesti kansainvälisyyteen ja ymmärtää sen tärkeyden omassa ja opiskelijoiden elämässä. Merkin haltija tuntee oman oppilaitoksensa kansainvälisyystoiminnan periaatteet ja tukee ja kannustaa opiskelijoita osallistumaan. Vuorovaikutustaidot ja kansainvälisyysmahdollisuuksien tunnistaminen omassa toimintaympäristössä ovat kansainvälisen kokijan osaamista. Mitä muuta kokijan tulisi tietää, taitaa ja osata? Tätä pohdimme huhtikuun aikana, kun testaamme merkkiä.