Loading...

Inom Optimas andel i projektet kommer vi att fokusera på att utveckla de internationella kompetenserna främst genom två aktiviteter. För det första kommer det att finnas möjlighet för personalen att utföra kunskapsmärken på tre nivåer. Modellen testas och skall leda till ökad delaktighet inom olika branscher till internationalisering även på hemmaplan. För det andra kommer det att etableras nya samarbetskontakter med utländska skolor genom projektet. Detta sker genom lärarens mobilitetsperiod och genom övriga benchmarking besök. Under våren 2017 pågår testperiod av kunskapsmärken och två-tre resor kommer att utföras. I projektet kommer den yrkesinriktade specialundervisningens internationella kompetenser vara i fokus, men vår strävan är att flera branscher skall ta i bruk komptensprogrammet. Ett fokusområde har även varit att föra en dialog med arbetslivet om lärarens och studerandes internationella kompetenser.