Loading...

 

Innehavare av märket har tillräckliga färdigheter i att planera och genomföra en studieresa i utlandet, studerandeutbyten, eller en motsvarande resa tillsammans med studerande med särskilda behov. Märket har producerats med finansiering av utbildningsstyrelsen inom Ameo-nätverket

 

 

 

Innehavare av märket har tillräckliga färdigheter

 - att handleda och stöda studerande under utlandsperioden eller utbytet

- att fungera som reseledare på vistelseorten, t.ex. lokaltrafik, måltider, osv.

- att rapportera

- att dela resultaten i den egna organisationen och nätverken.