Loading...

METELI-verkoston toiminnan taustalla on ollut ammatillisten tekniikan alojen vaihtojen tukeminen, verkostoyhteistyö ja laadunvarmennus. Perinteisesti tekniikan alojen halukkuus toteuttaa kansainvälisiä vaihtoja on ollut vähemmän vilkasta, kuin joillain muilla aloilla, työturvallisuus ja tekniset asiat ovat tärkeitä ja suurella osalla opettajista on ollut epävarmuutta oman kielitaitonsa tasosta (näin erityisesti verkostoa perustettaessa). Toisaalta kaikilla verkosto-oppilaitoksilla oli jo ollut kontakteja ulkomaisiin partnereihin ja ”samalla vaivalla”, taloudellisesti ja yksin järjestelyin päätettiin hoitaa verkostovaihtoja kohdekohtaisesti keskitetysti. Alkuvaiheessa painottuivat erityisesti tekniikan asiantuntijavaihdot, jossa vahvistettiin hyvien kv-partnereiden kanssa tehtävää yhteistyötä (matkoilla oli mukana ryhmänjohtajana koordinaattori). Matkojen aikana opettajat verkostoituivat hyvin keskenään ja samalla vertailtiin myös toimintamalleja Suomessa - ei vain suhteessa toisten maiden tekniikan opetukseen ja oppimisympäristöihin. METELI-verkostossa onkin pidetty aktiivisesti alakohtaisia kokouksia myös Suomessa ja tämä on tukenut mm. teknisten opetustilojen käynnissä olevaa remontointia, uudistamista ja käytön tehostamista. Viime vuosina yhteistyöteemat ovat siirtyneetkin alakohtaisesta tulemisesta laajempiin asioihin eli mm. laatuasioiden (esim. LEAN) ja yrityselämäyhteistyön hyvien käytäntöjen jakamiseen. Käytännössä verkostossa on ollut vastavuoroista toimintaa jo pitkäaikaisesti eli Suomessa vieraillessaan voidaan tarjota hyvin monipuolinen ammatillisen koulutuksen tekniikan kokonaisuus eri maista tuleville asiantuntijoille. Ja myös Suomeen saapuvia opiskelijaryhmiä on voitu jakaa useaan eri paikkaan ja taata näin hyvät työssäoppimispaikat ja kotikansainvälistyminen laajalle ryhmälle.