Loading...
 Info

METELI-verkosto

Meteli - Metalwork, Electrical Engineering and Transport & Logistics International on viiden ammatillisen oppilaitoksen tekniikan ja liikenteen alojen kansainvälinen verkosto, joka luo uusia mahdollisuuksia ja kehittää yksilöllisiä joustavia kansainvälisiä opintopolkuja eurooppalaisissa huippuyrityksissä ja huippuoppilaitoksissa toisen asteen ammattiin opiskeleville tekniikan ja liikenteen asiantuntijoille. Verkosto hyödyntää myös tekniikan ja liikenteen ammattiopettajien vertaisoppimista kotimaassa ja ulkomailla, mahdollistaa ammattiopettajien kansainvälisyyspolkuja mm ulkomaan te- ja top-jaksojen laadunvarmennusmatkoja mahdollistamalla sekä toimijat hyötyvät verkoston kesken jaetuista työelämän verkostokumppanuuksista eri puolilla Eurooppaa.

Verkoston keskeiset eurooppalaiset yhteistyökumppanit tulevat Alankomaista, Saksasta, Sloveniasta, Espanjasta. Mukana on myös työelämä tai oppilaitoskumppaneita Ranskassa, Sveitsissä, Belgiassa, Puolassa ja Slovakiassa. Verkosto on kartoittanut tältä osin parhaita työssäoppimisen käytäntöjä Euroopan teollistuneimmilla ja innovatiivisimmilla alueilla.

- kehittää kansainvälisesti suuntautuneita ammatillisia opintoja tekniikan ja liikenteen alalla yksilöllisten opintopolkujen kautta
- kehittää ammattiopettajien työelämän ajantasaista osaamista
- mahdollistaa ammattiopettajien kansainvälisyyspolku, joka edesauttaa kansainvälisen toimintaympäristön tieto-taidon jakamisen kokonaisille opiskelijaryhmille kotimaassa ja edistää kotikansainvälistymistä
- kehittää vertaisoppimista kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien välillä alakohtaisten työryhmien (mm. auto- ja logistiikka-ala, sähkö- ja ICT-ala, kone -ja metalliala) toiminnan kautta
Hankkeen aikana toteutetaan ja ohjataan verkostomaisesti opiskelijoiden ulkomaan top-jaksoja tekniikan ja liikenteen aloilla yhdessä eurooppalaisten oppilaitos- ja työelämäkumppaneiden kanssa.

Jaksot suunnitellaan tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä kv-opintopolkuja, jaksojen valmennuksessa huomioidaan erityisesti ammatillinen valmennus kieli- ja kulttuuriosuuden lisäksi.

Alan opettajien top-vierailut vahvistavat ja syventävät kv-verkoston yhteistyötä, opitun arviointia, tunnistamista ja tunnustamista. Opettajien vierailuiden tuloksena verkoston tietämys mitä tutkinnon osia missäkin top-paikassa voidaan suorittaa lisääntyy ja yhteiset oppimisen arviontikäytännöt kehittyvät kv-kumppaneiden kanssa.

Oppimistulokset arvioidaan tiedot-taidot-pätevyys -periaattella ja ECVETin työkaluja hyödyntäen.
 1.8.2015 - 31.12.2016

Verkoston suomalaiset partnerit

Verkoston kansainväliset partnerit