Loading...
 Info

Minun maailmankansalaisuuspolkuni

Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistyminen: kansainväliset, joustavat ja yksilölliset opintopolut, opiskelijoiden lisäksi opettajien, asiantuntijoiden ja johdon kansainväliset työelämäjaksot ja vertaisoppiminen. Kotikansainvälistymisen kehittäminen ja verkostojen yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Vahvistaa ammatillisten oppilaitosten sekä yhteistyökumppanilukioiden opettajien ja opiskelijoiden osaamista globalisoituvassa ja monikulttuuristuvassa työelämässä sekä levittää ja hyödyntää kansainvälisessä, erityisesti kehitysmaissa yhteistyössä saatua tietoa ja kokemusta oppilaitoksissa.

Keva-verkostossa on kehitetty Maailmankansalaisuus opintokokonaisuus 15osp (kehitysyhteistyö, globaalikasvatus, vapaaehtoistyö, terveysturvallisuus ja valmennus ja työssäoppimisjakso.) Myös lukioissa voidaan näitä erillisiä verkkokursseja suorittaa.

Tämä mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen ja opintokokonaisuuksien suorittamista sekä työssäoppimista kehitysmaassa tai kotimaassa.

Liikkuvuusjaksoille osallistuneiden työelämätaidot, kansainvälisyysosaaminen ja yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa on lisääntynyt. On saavutettu hyvät yhteistyöverkostot kohdemaissa. Kansallinen oppilaitosverkosto on vahvistunut ja moniammatillinen yhteistyö on syventynyt ja osaamista sekä parhaita käytäntöjä on jaettu.

 01.08.2015-31.12.2016

Verkoston suomalaiset partnerit

Verkoston kansainväliset partnerit