Loading...

Kutsumme teidät Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhdessä järjestämään ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäivään 4.10.2018 Helsinki Congress Paasitorniin.


Hankepäivän tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tutustua käynnissä oleviin hankkeisiin, jakaa kehittämistyön tuloksia ja osaamista ja verkostoitua muiden hanketoimijoiden kanssa.


Tilaisuus on suunnattu koulutuksen järjestäjien johdolle, valtionavustusta saaneille ammatillisen koulutuksen hankkeille ja strategiarahoitusta saaneille koulutuksen järjestäjille. Aamupäivän tilaisuutta on mahdollista seurata myös Webcast -palvelun kautta.


Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.9.
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet liitteenä.

Tervetuloa!