Loading...

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys on innostavaa arkea, mutta välillä tarvitaan vähän karnevaaliakin. Molempia oli tiedossa Jyväskylässä 6. – 7. toukokuuta 2019, kun kansainvälisyyden toimijat kokoontuivat tiedon, kokemuksien ja keskustelun pariin.

Jyväskylän Paviljonkiin kokoontui noin 150 ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa keskustelemaan kansainvälisyydestä työssään. Kansainvälisyys on yhä suuremmalle osalle ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville entistä suurempi osa arkea. Kansainvälisyyskarnevaalien puheenvuoroihin ja paneeleihin osallistui yhteensä 29 kansainvälisyyden asiantuntijaa. Monipuolisten kansainvälisyystaitojen tarpeellisuus tulevaisuuden opetuksessa ja työelämässä tulivat esille Jyväskylässä järjestettyjen kansainvälisyyskarnevaalien puheenvuoroissa, paneeleissa ja pöytäkeskusteluissa. Karnevaalitunnelman takasi samban eksoottiset rytmit, nostalginen ilkamointi ja tuoreet inspiroivat sisällöt. 

ophkvkarn1

Kuva: Gradia

Aino Malin Gradiasta moderoimassa paneelikeskustelua, jossa keskusteltiin Toisen asteen koulutuksen kansainvälistymisestä sekä alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteistyöstä. Kuvassa oikealta päin: Aino Malin (Gradia), Ulla-Jill Karlsson (OKM), Pirjo Kauhanen (Gradia), Antero Hietamäki (Gradia-lukiot), Helena Mikkola (Turun kaupunki), Reija Lepola (Sedu) ja Anu Tokila (Gradia).

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyskarnevaalien teemoina olivat kansainvälisyys ammatillisessa koulutuksessa, globaalit osaamistarpeet ja kansainvälisten yritysten odotukset ja eri koulutusasteiden välinen yhteistyö. Lisäksi puheenvuoroissa korostuivat kansainvälisyysverkostoissa hyviksi todetut käytänteet ja uudet avaukset liittyen kotikansainvälistymiseen ja henkilöstön liikkuvuusjaksojen edistämiseen. Puheenvuorojen moninaisuus asiapitoisista selvityksistä inspiroiviin menestystarinoihin siivittivät seminaariväen idearikkaiden keskustelujen pyörteisiin.

Maanantaina ilkamoitiin Opetushallituksen Ammatillisen Osaamisen yksikön Hanna Autereen ja Marjut Kuokkasen johdolla. Ilkamoiden etsittiin henkilöstön kansainvälisyyspolkujen edistämiseen uusia ideoita ja jaettiin henkilöstön kansainvälistymiseen liittyviä kokemuksia ja kehittämisideoita. Ennen maanantain viimeistä puhujaa ja iltaohjelmaa laitettiin vielä seminaariväen lanteet liikkelle salsan tahtiin.

Maanantain viimeisenä puhujana kuultiin tietokirjailijaa ja ulkomaantoimittajaa Rauli Virtasta. Haastavistakin paikoista raportoinut Virtanen korosti puheenvuorossaan kulttuurierojen ja poliittisten tilanteiden taustalla olevan aina myös kulttuureja yhdistäviä inhimillisiä tekijöitä. Henkilökohtaisen uran pohjalle rakennettu inspiroiva ja syväluotaava puheenvuoro rohkaisi jokaista tarttumaan kansainvälisiin tilaisuuksiin. Virtasen mukaan tärkeimmät kansainvälisyystaidot ovat varsin yksinkertaisia. Avoimuus, ystävällisyys ja uteliaisuus kantavat varmasti pitkälle yhtä lailla myös ammatillisen koulutuksen henkilöstön kansainvälisyyspoluilla.

ophkvkarn4

Kuva: Gradia
Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyskarnevaalien tähtipuhuja Rauli Virtanen keskustelemassa puheenvuoronsa jälkeen näkemyksistään Ulla Virtasen (TAKK) kanssa.

Tiistai alkoi European Training Foundationin ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntijan Timo Kuuselan ja Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspalvelujen yksikönpäällikön Mika Saarisen puheenvuoroilla. Erityisesti Erasmus+ -hankkeen tulevaisuudennäkymät kiinnostivat seminaariyleisöä. Kuuselan ja Saarisen puheenvuoroissa otettiin vahvasti esille globaalit osaamistarpeet ja eri maiden työ- ja koulutuskulttuurien erojen tunnistaminen. Suomalaisella ammatillisella koulutuksella on kysyntää ja kysyntään vastaamisessa auttaa muun muassa ETF:n keräämät aineistot mahdollisista koulutusviennin kohdemaista EU-alueen välittömässä läheisyydessä.

ophkvkarn3

Kuva: Gradia

Tiistain toinen tähtipuhuja Paavo Beckman ja ”Elämäsi viimeinen päivä” -esitys.

Tiistain kääntyessä iltapäivään keskustelu jatkui kahden tähtipuhujan viitoittamalla tiellä hieman vapaammassa muodossa. Kansainvälisyyskarnevaalien viimeisissä puheenvuoroissa käsiteltiin rohkeutta, myötäintoa ja viestintätaitoja organisaatioiden sisällä ja erityisesti kansainvälisillä areenoilla.

Tänä keväänä vuosittaiset ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät järjestettiin karnevaalihengessä 6.-7.-5.2019 Jyväskylän Paviljongissa. Paikalla oli ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kaikkialta Suomesta ja puheenvuoroista vastasi 29 asiantuntijaa. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Opetushallitus ja Jyväskylän seudun koulutuskuntayhtymä Gradia.

ophkvkarn2

Kuva: Gradia

Seminaariväki salsan ensiaskelten parissa.

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivien materiaalit löydät täältä.