Loading...

Ajankohtaista

Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ― sekä Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen ― hakuryhmien aloitusseminaari 7.11.2016 Helsingissä Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen – hakukokonaisuuden toinen vaihe sulkeutui 8.9. Haku herätti suurta kiinnostusta. Määräajassa otettiin vastaan 75 hakemusta, ja Opetushallitukselta haettu summa oli yhteensä hieman yli 11 miljoonaa euroa. Parhaillaan käynnissä oleva hakemusten arviointivaihe pyritään saattamaan päätöksen marraskuun alkuun mennessä. Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen –hakukokonaisuudessa sekä Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen –hakukokonaisuudessa myönteisen rahoituspäätöksen saaneille hankkeille järjestetään koko päivän kestävä aloitusseminaari 7.11.2016 Helsingissä (Opetushallitus, Monikäyttötila, Hakaniemenranta 6). Merkitsettehän päivän jo alustavasti kalentereihinne.Lisää tietoa seminaarista on saatavilla lähiaikoina OPH:n verkkosivuilla osoitte...

  KV-SPLASH - Uudista ajatteluasi ja virkistä kansainvälisyystoimintaasi Opetushallitus järjestää vuoden 2016 Ammatillisen koulutuksen KansainväliSYYSpäivät Ikaalisten Kylpylässä 22–23.11. yhteistyössä CIMOn, Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Tilaisuus on suunnattu oppilaitosten johdolle, opettajille, hallintohenkilöstölle sekä ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisestä kiinnostuneille sidosryhmille. Vuoden 2016 KansainväliSYYSpäivien tavoitteena on kylpylämaisemissa virkistää osallistujia ja heidän työtään kokonaisvaltaisesti – ajattelu, osaaminen ja keho. Päivien aikana tapahtuvan verkostoitumisen keinoin pyritään sekä osallistujien että organisaatioiden osaamisen ”tunnistamiseen”, ”tunnustamiseen” ja jakamiseen. Toimintaympäristön muutokset sekä molempien pääasiakasryhmien - opiskelijat ja työelämä - tarpeet huomioimalla pystymme toteuttamaan laadukasta, strategialähtöistä kansainvälisyystoimintaa sekä rakentamaan yhdessä a...

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen verkostohankkeiden kokoontuminen järjestettiin 19.–21.4.2016. Järjestäjät haluavat kiittää kaikkia osallistujia innokkaasta ja kehittävästä seminaarityöskentelystä. Jo perinteeksi muodostunut Kv-verkostot vesillä -seminaari järjestettiin 19.–21.4.2016, jolloin palattiin taas idean alkulähteille ja vesien päälle. Seminaari kokosi Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen verkostohankkeet yhteen jo kolmannen kerran. Seminaarin käytännön järjestelyistä vastasi Suomen Liikemiesten Kauppaopisto. Seminaarin teemoina olivat ammatillisen koulutuksen globaalit trendit sekä Opetushallituksen kv-verkostot. Seminaarissa saatiin tuhti tietopaketti ajankohtaista kv-asiaa – sekä luonnollisesti verkostoiduttiin muiden KV-verkostojen kanssa. Seminaarin materiaali löytyy tästä. Niko Herlinin esitysmateriaali löytyy tästä. Opetushallituksen puolesta,Hanna Autere, opetusneuvos Suomen Liikemiesten Kauppaopiston puolesta, Kaisa Nuut...