Loading...

 

Finvet.fi-sivuilta löydät tietoa ja pystyt seuraamaan Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitettuja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeita. Sivuston tarkoitus on lisätä verkostohankkeiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Verkostokohtaisilta alasivuilta löydät tarkempaa tietoa verkostojen toiminnasta, tavoitteista ja tuloksista. Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysverkostohankkeiden verkkopalvelu tuotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielisen sivuston sisällöt ovat ruotsin- ja englanninkielisiä laajemmat.

Verkkopalvelun sisältö pyritään pitämään ajantasaisena. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista. Sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä. Sivuston verkostokohtaisten alasivujen sisällöstä vastaa verkostohankkeet. Sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa sivuston ulkopuolisista verkkoaineistoista, joihin sivustolla on linkki.

Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä sivuston toiminnan kannalta tarpeetonta tietoa. Sivuston käytöstä kerätään tilastollista tietoa, josta ei voi yksilöidä sivuston yksittäisiä käyttäjiä. Tietoa kerätään mm. sivustolla vierailleiden määrästä ja suosituimmista sivuista. Tietoja hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä. Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen. Näitä tietoja ei välitetä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Opetushallituksella, kansainvälisyysverkostohankkeella ja sivuston ylläpitäjällä on kaikki oikeudet sivustolla julkaistavaan aineistoon, ellei toisin ole mainittu.

Verkkopalvelun sivuihin voi vapaasti linkittää ja sivustolla olevaa tekstiä voi lainata, mutta lähde on ehdottomasti mainittava. Muusta aineiston käytöstä on erikseen sovittava verkostohankkeen koordinaattorin ja/tai Opetushallituksen verkkoviestinnän asiantuntijoiden kanssa.