Loading...

Saimaan ammattiopisto Sampo

Viipuri-yhteistyöhanke Saimaan ammattiopisto Sampon ja Viipurin Pushkin Instituutin kesken.

Project ”Working together for better future year 2016-2017

Pohjana hankkeelle on Sampon strategia 2016-2017:

”Sampon koulutustarjonta vastaa ennakoivasti ja joustavasti alueen työelämän ja väestön koulutustarpeisiin ja kansainvälisyyden, erityisesti Venäjän läheisyyden haasteisiin.” Yhteistyöhankkeen tavoitteet ovat samat, kuin opetussuunnitelman yhteisen tutkinnon osan Kulttuurien tuntemus 1 opintojaksossa.

Opiskelija

osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua.
osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan

Yhteistyöhankkeen toteutuminen:

Lukuvuosi 2016-2017: Projektiin nimetty kaksi opettajaa Viipurista (Marina ja Svetlana) sekä kaksi Lappeenrannasta (Pirjo Myllärinen ja Anne Selenius). Suunnitelmissa oli, että molemmilta paikkakunnilta projektiin osallistuu 4 opiskelijaa. Tarkoitus on ollut tehdä yhteistyötä työelämän kanssa. Lappeenrannassa Tirikan päiväkoti on ollut kiinteästi mukana yhteistyössä ja Tirikan päiväkodin johtaja Helena Jauhiainen on ollut mukana myös Viipurissa sekä tutustunut siellä paikallisen päiväkodin johtajaan.

Ensimmäinen tapaaminen oli Viipurissa syyskuun 20. päivä. Mukana olivat Sampon neljä lähihoitajaopiskelijaa, KV-koordinaattori Jaana Hokkanen, päiväkodinjohtaja Helena Jauhiainen, venäjän kielen opettaja Anu Faloon, lehtorit Pirjo Myllärinen ja Anne Selenius. Matka toteutettiin koulun pikkubussilla.

Toinen tapaaminen oli Lappeenrannassa 1.11. Kaksipäiväinen tapaaminen toteutui vieraidemme pyynnöstä yksipäiväisenä. Sekä Sampon että Pushkinin opiskelijat olivat työpäiväjakson Tirikan päiväkodissa. Opettajilla oli oma kulttuuriohjelma. Vierailimme Etelä-Karjalan museossa ja tutustuimme vanha Viipuri näyttelyyn.

Kolmas tapaaminen oli Viipurissa 1.-2.12. Mukana olivat Sampon neljä lähihoitajaopiskelijaa, Rehtori Antti Lehmusvaara (1pv), lehtorit Pirjo Myllärinen ja Anne Selenius. Opiskelijat tutustuivat Viipurin päiväkoti nro 4:ään. Rehtorilla ja opettajilla oli tänä aikana workshop aiheesta lasten ja perheiden sosiaalityö Viipurin alueella. Vierailimme myös katulapsikeskus Dikonissa. Yhdessä opiskelijoiden kanssa kävimme päivän päätteeksi tutustumassa Luontosaaritoimintaan. Toisen päivän aloitimme tekemällä yhteenvedon edellisen päivän vierailuista. Päivän kohokohta oli tutustuminen Viipurin linnan torniin ja museoon, jossa oli opastettu kierros.

Neljäs tapaaminen oli Lappeenrannassa 14.-15.2.2017. KV-koordinaattori Jaana Hokkanen toivotti vierailijat tervetulleiksi ja piti puheen yhteistyömme tärkeydestä. Sampon opiskelijat esittelivät Viipurilaisille vertaisilleen Sampon opetustiloja ja osallistuivat yhdelle oppitunnille. Opettajien kanssa kiersimme tutustumassa Sampon eri aloihin Jaana Hokkasen johdattamana. Iltapäivällä menimme tutustumaan Voisalmen koulun erityisopetukseen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Apulaisrehtori Risto Kangas esitteli koulun toimintaa. Täältä menimme tutustumaan Lappeenrannan uuteen kaupungin teatteriin. Opastetun kierroksen johti teatterin johtaja Timo Sokura. Seuraavan päivän aloitti opiskelija Saku Lipsanen, joka kertoi harrastajateatteritoiminnastaan. Vierailimme Sampon Valma-ryhmässä, jossa vieraamme saivat esittää kysymyksiä lehtori Hanna Paukkoselle sekä venäläistaustaisille opiskelijoille. Päivän päätteeksi tutustuimme Lap-tuote säätiön monipalvelu- ja työhönvalmennuskeskukseen.

Viides tapaaminen oli Viipurissa 15.-16.3. Päivä alkoi opiskelijoiden ja opettajien kesken yhteisellä workshopilla Pushkin Instituutissa. Päivän ohjelma sisälsi opastetun kierroksen Alvar Aalto kirjastossa, opintokäynnin erityislasten päiväkoti nro 8:ssa sekä teatterivierailun ”Holy Fortress” teatterissa. Toisena päivänä ajoimme Svetogorskiin tutustumaan sosiaalityön keskukseen. Täällä tutustuimme talon erilaisiin toimintoihin (ikäihmiset ja lapset 3-18v.) sekä saimme seurata eri asiantuntijoiden työskentelyä.

Kuudes tapaaminen ja yhteistyöhankkeen tämän lukuvuoden päätös on Lappeenrannassa 20.-21.4.2017

Alla opiskelijoiden ajatuksia ja kuvia jo toteutuneista tapaamisista.

"Viipuriyhteistyö 2016 – 2017 / Pushkin Instituutti

Olemme olleet (neljä lähihoitajaopiskelijaa) mukana yhteistyöprojektissa lukuvuoden 2016 – 2017 aikana. Mielestämme yhteistyö on ollut hyvä ja todella monipuolinen kokemus. Olemme päässeet näkemään aivan erilaista kulttuuria, erilaisia ihmisiä ja erilaisia mahdollisuuksia tehdä asioita. Olemme päässeet muun muassa kahteen erilaiseen päiväkotiin. Päiväkodit eivät näyttäneen ulkoapäin päiväkodeilta, mutta sisällä ne olivat avaria ja värikkäitä. Lapsilla oli paljon erilaista tekemistä, erilaisia leluja, osa tiloista oli todella pieniä, mutta osa taas todella tilavia. Lapsilla oli ulkona paljon erilaisia kiipeily- ja leikkitelineitä ja ulkoleluja. Päiväkodeissa oli selkeä päivärytmi, esimerkiksi aamupala, leikkiaika, musiikkitunti, askartelu, ulkoilu, ruokailu, päiväuni, välipala, yhteiset leikit, ulkoilu ja kotiin. Toisaalta mielestäni lasten toiminta oli välillä liiankin aikuisjohtoista. Esimerkiksi melkein kaikki leikit, musiikkitunnit ja askartelu olivat suunniteltu siten, että lapsi tekee niin kuin aikuinen sanoo, eikä niin kuin hän itse haluaisi.

Vierailimme myös sosiaalikeskuksessa. Siellä meille kerrottiin muun muassa, kuinka Venäjällä toimii sosiaaliturva. Keskuksessa oli erilaisia ihmisiä vauvasta vaariin. Heillä kaikilla oli erilaisia ongelmia, kuten kehitysvamma, perheongelmat (esim. päihdeongelmat perheessä, suurperhe...). He kävivät keskuksessa, joko muutaman kerran viikossa (ns. päivätoiminta) tai sitten asuivat sillä 5 pvä/vk.

Pääsimme myös käymään erilaisissa kulttuurikohteissa, kuten kirjastossa, Viipurin linnassa, teatterissa... Se oli mukavaa vaihtelua. Venäläiset ovat olleet todella vieraanvaraisia, kohteliaita ja ymmärtäväisiä. Oli mukavaa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.

Viipurilaisetkin ovat vierailleet muutaman kerran Lappeenrannassa, jolloin olemme tutustuneet sosiaali- ja terveysalaan, vierailleet alan yrityksissä sekä tutustuneet paikalliseen kulttuuriin. Kävimme heidän kanssaan muun muassa Tirikan päiväkodissa, Kivisalmen koulussa, Lap-tuotteessa ja näytimme heille myös muun muassa kauppakeskus IsoKristiinan. He vaikuttivat tyytyväisiltä ja pitivät toiminnasta.

Oli mukavaa päästä vertaamaan eri maiden kulttuureja ja näkemään kuinka erilailla meillä kuitenkin kaikki tapahtuu, vaikka olemmekin niin lähellä toisiamme."

Muutamia kuvia vierailukohteista Viipurissa.

Viipuri viipurinlinnastaViipuri viipurinlinnastaViipuri viipurinlinnastaViipuri viipurinlinnastaViipuri viipurinlinnastaViipuri viipurinlinnastaViipuri viipurinlinnasta

- Lilja/ lähihoitajaopiskelija