Matkan valmistelut

Venäjän matkan valmisteluja täytyy ryhtyä tekemään ajoissa viisumin hankkimisen takia. Viisumia varten tarvitaan yksi valokuva, joka ei saa olla puolta vuotta vanhempi. Passi täytyy olla voimassa puoli vuotta matkan päättymisen jälkeen. Viisumianomuskaavake täytetään sähköisesti osoitteessa http://www.vfsglobal.com/russia/finland/index.html. Ennen kuin ryhdyt täyttämään viisumianomusta, täytyy sinulla olla vakuutusyhtiöltä vakuutustodistus vakuutusnumeroineen Venäjän matkaa varten. Kainuun ammattiopiston matkatoimisto HRG antaa ohjeet mitä mihinkin kohtaan anomusta kirjoitetaan. Kun viisumianomuskaavake on onnistuneesti täytetty, lomake tulostetaan, päivätään ja allekirjoitetaan sekä lähetetään passin, valokuvan ja vakuutustodistuksen kanssa HRG:n osoitteeseen.

 

Tutustumiskohteena olevat oppilaitokset Pietarissa

Maanantai 4.4.2016 päivä meni kuusamolaisilta ja kainuulaisilta lähinnä matkustamiseen. Illan suussa olimme Allegrolla perillä Pietarissa Suomen asemalla. Matkustaminen Allegrolla on vaivatonta, sillä kaikki tulli- ja rajamuodollisuudet tehdään liikkuvassa junassa, jossa voi myös vaihtaa valuuttaa. Meille oli järjestetty linja-autokuljetus Sokos Hotel Olympia Gardeniin.

Tiistaina 5.4.2016 lähdimme heti aamusta liikkeelle ja tutustuimme ensimmäiseksi Petrovsky Collegeen. Petrovsky Collegessa meitä opasti Olga Liadova, kansainvälisten ohjelmien johtaja. Petrovsky College on suurin college Luoteis-Venäjällä, se on valtion oppilaitos. 14–16-vuotiaat opiskelijat tulevat sinne pääsykokeen perusteella. Pääsykokeen sisäänpääsyraja on 4.1, kun maksimi on 5. Vuodesta 1944 se on kulkenut nimellä Leningradin ammatillinen teollisuuskoulu, vuodesta 1990 se on saanut college-statuksen ja vuodesta 1992 siellä on opiskeltu kieliä ja vuodesta 1997 se on käyttänyt nimeä Petrovsky. Useimmat oppilaitoksen opiskelijoista jatkavat opintojaan collegen jälkeen. Kieliopintoja opettaa 50 opettajaa, pääasiassa saksaa ja ranskaa.

Oppilaitos tarjoaa 24 erilaista koulutusohjelmaa. Oppilaitoksessa on 3000 kokoaikaista opiskelijaa 1000 osa-aikaista opiskelijaa. Heillä on tarjolla 25 erilaista lyhytkurssia, sekä 50 erilaista jatkokoulutusohjelmaa (lyhytkoulutuksia ilmeisesti) nuorille ja aikuisille. Oppilaitoksella on informaatioteknologia ja laivanrakennusosasto, kansainväliset ohjelmat matkailu- ja palvelualoilla, sekä talous-, rahoitus- ja lakiosasto. Oppilaitos tekee kansainvälistä yhteistyötä työssäoppimisten osalta, heillä on niin opiskelijoille, kuin opettajille vaihto-ohjelmat, Suomi-Venäjä verkosto, sekä erilaisia kansainvälisiä projekteja eri yhteistyökumppaneiden kanssa, myös erilaisia kieliopintoja ja virallisia sertifikaatteja, sekä EU:n rahoittamia koulutusohjelmia.

 

tutustuminen Petrovsky collegeen

Kuvateksti: Tutustuminen Petrovsky Collegeen ja matkailualan opiskelijoiden oppituntiin

 

Keskiviikkona 6.4.2016 ryhmämme jakaantui kahteen. Ensimmäinen ryhmä kävi tutustumassa Kirovin tehtaan alueeseen sekä siellä olevaan metallialan oppilaitokseen. Kirovin tehdasalue on kuin pieni kaupunki teineen, satamineen ja rautateineen. Tehtaan alueella on edelleen 8000 ihmistä töissä ja parhaimpina aikoina tehdas on työllistänyt 30 000 ihmistä. Metallialan oppilaitoksesta valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet päästä töihin tehtaan alueen yrityksiin, vaikka itsestään selvyys se ei ole, että työpaikka aukeaisi.

kuva 6

Kuvateksti: Kirovin tehtaan alueella oleva metallialan oppilaitos

 

Kirovin vierailun jälkeen kohteena oli Perinteisen kulttuurin oppilaitos. Oppilaitoksessa opiskellaan erilaisia käsi- ja taideteollisuuden aloja kuten posliinimaalausta, ompelua ja hienopuunveistoa. Lisäksi oppilaitos tarjoaa vastaanottovirkailijan koulutusta. Oppilaitoksen yhteydessä toimii myös hostelli, jossa ihme kyllä eivät opiskelijat ole töissä tai harjoittelussa. Hostellissa asuu monia orpolapsia ja -nuoria, jotka opiskelevat oppilaitoksessa.

kuva 5

Kuvateksti: Perinteisen kulttuurin oppilaitoksen yhteydessä olevan hostellin vastaanotossa poseeraa vasemmalla ja keskellä hostellin työntekijät sekä oikealla vastaanottovirkailijoita opettava Helena-opettaja Suomesta.
 kuva 4 kuva 3 
Kuvateksti: Opiskelijoiden käsityön taidonnäytteitä Perinteisen kulttuurin oppilaitoksesta

 

Toisen ryhmän keskiviikkopäivän ohjelmaan kuului vierailut Taiderestaurointiopistossa ja St-Petersburg Technical College and Management and Commerce-oppilaitoksessa. Taiderestaurointi-oppilaitoksessa vierailu oli erityinen kokemus. On hienoa huomata, miten Venäjällä taidetta ja taideaarteita edelleen vaalitaan ja arvostetaan. Tietojen ja taitojen halutaan edelleen pysyvän yhtenä tärkeänä osaamisalueena Venäjällä.

St-Peterburg Technical College and Management and Commerce on yksi suurimmista oppilaitoksista Pietarissa. Sillä on kolme eri kampusta ja noin 2000 opiskelijaa, mukaan lukien niin kokoaikaiset kuin osa-aikaiset opiskelijat. Oppilaitos on yksi Venäjän johtavista kouluista, sijoittuen 100 parhaan joukkoon ja se on saanut paljon erilaisia palkintoja. Heillä on tarjolla 20 erilaista koulutusohjelmaa. Tekniikan puolen opinnot jakaantuvat kahteen osaan, IT- ja teollisuuspuolen opinnot, heillä on mahdollista opiskella myös taloutta. Mecatronics, eli ilmeisesti erilaisten teollisten koneiden laitteiden kehittäminen ja käyttäminen näyttäytyi korkeatasoisena. Oppilaitos tekee yhteistyötä alan teollisuusyritysten kanssa. Oppilaitos on tehnyt yhteistyötä suomalaisten kanssa 1990-luvulta saakka, ja heillä on tahto jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa. Lisää tietoja oppilaitoksesta löytyy osoitteesta www.tcmc.spb.ru.

 

Sokos Hotellien työssäoppimismahdollisuudet Pietarissa

Sokos hotelleilla on mahdollista tehdä työssäoppimista kolmessa eri hotellissa Pietarissa. Suomi-Venäjä-verkostolta on mahdollista saada tukea niin matkoihin, kuin asumiseen työssäoppimisjakson ajaksi. Olympia Garden hotellissa on yhdestä kahteen suomalaista opiskelijaa ympäri vuoden. Heidän tavoitteena on ylläpitää hyvää palvelukulttuuria. Heidän asiakaskunnastaan 50 % ovat suomalaisia ja myös venäläiset arvostavat suomalaisten tapaa palvella.

Sokos hotellien kilpailutilanne on Pietarissa tiukka, hotellimajoitusta tarjoavat niin amerikkalaiset kuin eurooppalaiset ketjut. Sokos hotelleilla on halu ylläpitää lämmintä ja kohteliasta, ystävällistä ilmapiiriä. Pietari itsessään haluaa olla niin sanotusti eurooppalainen kaupunki, ja hotellin edustajien vahva viesti oli, että he haluavat tarjota opiskelijalle hyvän ja antoisan kokemuksen. "After Russia you can go anywhere". Sokos hotellien työntekijöiden keski-ikä on 28 vuotta, vanhemmat ihmiset eivät hakeudu töihin. Hotelli haluaa ylläpitää kansainvälistä, monikulttuurillista tiimiä.

kuva 2

Kuvateksti: Sokos Hotel Olympia Gardenin hotellipäällikköä Dimitriä ja henkilöstöpäällikköä Olgaa.

Työssäoppimisen näkökulmasta katsottuna parasta aikaa on syyskuusta maaliskuuhun, sillä tänä ajanjaksona hotellilla on mahdollista tarjota majoitus opiskelijalle kohtuullista korvausta vastaan, sekä myös pesulapalvelut. Muina ajankohtina on mahdollista saada huokeahintaista yksityismajoitusta. Kaupungissa on tarjolla muun muassa miniyksiöitä.

Pietarin alueen Sokos hotelleihin on mahdollista mennä yhtä aikaa kolme opiskelijaa kolmeen eri hotelliin, eli yhdeksän kokonaisuudessaan. He ottavat mielellään myös saman verran työssäoppioita ravintoloidensa eri osastoille, etenkin sali- ja baaritarjoilutehtäviin. Mahdollista on myös työskennellä kerroshoitajan tehtävissä, vaikka se palvelu onkin ulkoistettu. Kokin työtehtävissä työssäoppia tarvitsee venäjänkielen taidon. Muiden tehtävien osalta sujuva englanninkielen taito ja suomenkielen taito ovat riittäviä, venäjänkielitaito on toivottavaa, muttei välttämätöntä. Opiskelijan tulee toimittaa työnantajalle motivaatiokirje, sekä mahdolliset suositukset hakiessaan työssäoppimispaikkaa. Työnantaja osapuoli haastattelee Skypen välityksellä työssäoppimisjaksolle hakeutuvat opiskelijat.

kuva 1

Kuvateksti: Akusti opiskelee Saskyssa liiketalouden perustutkintoa. Hän oli suorittamassa asiakaspalvelun työssäoppimista Sokos Hotel Olympia Gardenissa ja kertoi kokemuksistaan opettajille.

 

Hotelli hakee ulospäinsuuntautuneita työssäoppijoita, joilla on iloinen ja hymyilevä asiakaspalveluasenne. He arvostavat myös henkilöä, jolla on rohkeutta ja halua tutustua Pietariin kaupunkina, sekä joka on kiinnostunut venäläisestä taiteesta ja kulttuurista. Tärkeää on, että opiskelija tulee toimeen erilaisten ihmisten ja kulttuuritaustojen kanssa ja kykenevä "small talk:n" ja hyvä tiimityöntekijä. Keskiössä on luonnollisestikin, että opiskelija on luotettava ja vastuullinen, sekä että hän on motivoitunut harjoittamaan ammattitaitoaan. Työnantaja arvostaa tahtoa oppia uusia asioita, sekä rohkeutta kysyä tarvittaessa apua neuvoa, sekä halua kehittää venäjänkielitaitoa. Hotellit eivät ota työssäoppijoita alle yhden kuukauden jaksolle.

Raportin laati: Ulla Koskenkorva, Virpi Raatesalmi ja Maija Vuorinen Kainuun ammattiopistosta