Loading...
 Info

Be Prepared

Baserat på utbildningsanordnarnas erfarenheter insamlas fall och exempel på utmanande situationer. Inom projektet utvecklas och beskrivs verksamhetsmodeller som gjorts för dessa fall. Dessutom kartläggs också erfarenheter, material och instruktioner relaterade till utbytesperioden. Syftet är att förbättra studerandes, internationella kontaktpersoners och handledande lärares förberedelser för agerande i problemsituationer och uppföljning av fallen.

Syftet med undersökningen är att bland utbildningsanordnarna samla erfarenheter om de problem och utmaningar de studerande har mött under sina internationella rörlighetsperioder samt god praxis om hur dessa lösts.

Materialet kommer att sammanställas i en publikation men också publiceras på internet med hjälp av dramapedagogik-metoden. Materialet kan användas i samband med förberedelserna inför internationella utbytesperioder.

Projektets huvudprodukt är den publikation som sammanställs baserat på insamlade verksamhetsmodeller och god praxis. Dessutom produceras också material enligt dramapedagogik-metoden i videoformat. Materialet utgör ett verktyg som kan användas vid arrangerandet av studerandes internationella utbytesperioder samt under de internationella aktörernas förberedelser inför utbytesperioder. Slutprodukterna möter de behov om att hitta verksamhetsmodeller, för att lösa problem i samband med utbytesproblem, som uppstått i samband med ökande utbytesmålsättningar samt anslutande av nya länder.

Med hjälp av materialet kan god praxis spridas och avbrutna perioder minskas. Dessutom förbättras och effektiveras agerandet i problemsituationer. De internationella aktörernas kunskaper ökar när verksamhetsmodeller för problemsituationer skapas. Beskrivning av verksamhetens koordinering och förhandsplanering påskyndar också det ”framtida verkliga livets” agerande och reaktioner samt leder till mera kvalitativa verksamhetsprocesser.

 01.08.2015–31.12.2016

Ett nätverk av partners i Finland