Loading...
 Info

Chinet-nätverk

ChiNet är yrkesövergripande läroanstalt nätverk mellan Finland och Kina, som inleddes i 2006 med finansiering från Utbildningsstyrelsen.
Nio finska skolor och tre kinesiska skolor i Suzhou och Shanghai området arbetar i nätverket.

Nätverket syftar till att:

 • öka de finländska elevernas förmåga att arbeta i mångkulturella arbetsplatser både hemma och utomlands.
 • utveckla samarbetet mellan yrkesinstitut i Finland och Kina i flera yrkesområden, bland annat tekniska områdena som metallbranschen, turism, hotell-, restaurang och cateringbranschen och företagsekonomi.
 • utveckla innehållet i studiekurser och inlärning i arbetet i enlighet med de läroplanerna mellan de två länderna.
 • främja expert- och studerande mobilitet mellan de två länderna. I expert mobilitet fokus är på läroplaner, -material och -arrangemangjämförelse, samt till stöd för studerande i inlärning i arbetet, vägledning, rådgivning och utvärdering.
 • utveckla professionella tävlingar mellan de två länderna.
 • reciproka expert- och studerande mobilitet i alla områden i projektet.
 • modell för inlärning i arbetet på ett sådant sätt att modellen är lämplig för utbildningsystemet i de båda länderna.
 • Nätkurser i maskin- och metallbranschen och automationsteknik.
 • Kina-Finland seminarier i båda länderna.
 • Yrkestävlingar inom automationsteknik: ChiNet - Finet Skills Competition 25.-27.4.2011 med sex lag från Kina och två från Finland.
 • Kulturutbildningspaket.
 • Samarbetet med Shanghai Electronic Industry School sedan 2014.
 Arbetat sedan 2006.

Ett nätverk av partners i Finland

Ett nätverk av internationella partners