Loading...
 Info

Eurooppalainen opintopolku

Eurooppalainen opintopolku ”Europen pathway” är ett nätverk bestående av sju yrkesläroanstalter i Finland. Målet är att göra internationalisering till en naturlig del av den studerandes studiestig.

Nätverket skapar modeller som kan användas för identifiering och erkännande av yrkes- och vardagskunnande som den studerande har skaffat sig utomlands. Kompetensen erkänns som en del av den studerandes personliga studiestig. Nätverket producerar och testar material för språk- och kulturpreppande till flertalet länder i Europa. Språken är delvis världsspråk som även används utanför Europa.

Nätverket möter på ett modigt sätt de digitala utmaningarna och möjligheterna samt provar innovativa lösningar för att främja internationaliseringen inom yrkesutbildningen.

Nätverkets mål är att främja transparensen av internationella studier och ibruktagandet av ECVET ( Europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen) samt att öka mobiliteten hos arbetskraften. Målet är att producera språk- och kulturförberedande material som är lätt förståeligt. Målet är även att göra modeller över internationella studiestigar för studerande med olika behov samt att utveckla arbetsredskap för identifiering och erkännande av kunnande. Att skapa nya partnerships i Europa är också ett mål för nätverket.

Hittills har nätverket producerat språk- och kulturförberedande paket för Spanien, Frankrike, Tyskland och Estland samt kulturpaket för Storbritannien och Malta. Nätverket har gjort ett paket för arbetsansökan till Sverige och Norge. Inom nätverket har det gjorts en modell för hur man kan utföra examensdelen för kulturkännedom genom informell inlärning (vardagsinlärning) utomlands. Därtill har det gjorts modeller på flertalet internationella studiestigar. Inom projektet har det även gjorts en modell för ”spelet Kulturcaching” med mobila enheter.

 1.8.2012–31.12.2018

Videor

Ett nätverk av partners i Finland