Loading...
 Info

FinKoEdu – Finnish Korean Education network

FinKoEdu – Finnish Korean Education network strävar efter att utveckla yrkesutbildning i samarbete med sydkoreanska skolor. Nätverket organiserar också ömsesidiga mobiliteter.

Vanda yrkesinstitut Varia samordnar nätverket och de finska partnerna är Keuda, Omnia, Salpaus och Helsingfors yrkesinstitut.

 • Främja studerandes och personalens professionella och internationella kompetensutveckling.
 • Organisera ömsesidiga mobiliteter med sydkoreanska partnerna för studerande och personal.
 • Utveckla praxis för erkännande och validering av kompetens.
 • Utveckla internationalisering i hemma verksamhet; särskilt i förhållande till spridningen av den kompetens som förvärvats under mobilitetsperioderna.
 • 2012 – Nätverk är etablerat.
 • 2013 – Det preliminära samarbetsmötet med Keimyung College University i Finland.
 • 2014 – Det första besök och samarbetsseminariet med Keimyung College University i Daegu. Dessutom organiserades International Forum on VET Cooperation Between Finland and South-Korea i Vanda.
 • 2015 – Utgångspunkt för personalmobiliteter och jämförelse av läroplaner. Nätverket mottar den första sydkoreanska studerandegrupp.
 • 2016 – Regularisering av personalmobiliteter och skapande av det digitala materialet (till exempel förberedelse för utlandsvistelse).
 • 2017 – Memorandum of Understanding undertecknades med Ajou Motor College och den första bilbranschens studerandegruppen reser till Sydkorea. Skapandet av den lokalt erbjudna studieenheten (5–15 kompetenspoäng) inom bilbranschen.
 • 2018 – Den första delegationen till Jeju Special Self-Governing Province och inrättandet av Memorandum of Understanding med Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education.
 • 2019 – Den första pilot för sommarpraktiken med stöd av ett övningsföretag av Ung Företagsamhet som organiserade ett omfattande kulturprogram i Finland för studerande från Ajou Motor College.
 Sedan den 28 maj 2012

Ett nätverk av partners i Finland

Ett nätverk av internationella partners