Loading...
 Info

FINNVET IN CHINA - finskt-kinesiskt samarbete

Projektet Finnvet in China fortsätter aktiviteter som de f d nätverken Kam’Oon China och Chinet tagit hand om tidigare. Inom projektet förverkligas mobilitetsperioder för studerande, personal och experter inom yrkesutbildningen. Studerande och lärare från Kina erbjuds likaledes mobilitetsperioder i Finland. Ett mål av projektet är att öka medvetenheten om Kina i Finland, och, i sin tur, medvetenheten om Finland i Kina. Internationaliseringen på hemmaplan är ett annat viktigt mål i projektet. Klickar du här så får du mera information om de olika aktiviteterna och målen inom projektet.

Det viktigaste målet är att möjliggöra mobilitetsperioder i Kina både för studerande och för personal. Under mobilitetsperioderna har studerandena möjligheten att utveckla sitt eget kunnande och lära sig känna en annan kultur. Ett annat mål är att öka det internationella kunnandet hos framtidens proffs. Det erkända kunnandet som skaffats under mobilitetsperioden krediteras alltid som del av studerandens utbildningsprogram. Ett ytterligare mål inom projektet är att erbjuda möjligheter för personalen att utveckla sitt internationella kunnande (till exempel språkkunskaper och kulturellt kunnande) och att utveckla sin egen undervisning genom ömsesidig lärande (genom att lära sig känna det lokala arbetslivet och undervisningen som erbjuds vid det lokala institutet). Personalen fungerar som studerandenas handledare i början och i slutet av mobilitetsperioderna. Ett mål till är att utveckla och öka internationaliseringen på hemmaplan, till exempel genom att erbjuda mobiltetsperioder för kinesiska lärare och studerande som vill komma till Finland.
The exchande periods enable completing individual study paths and study modules as well as on-the-job learning in China. The working life skills, international know-how and co-operation with countries outside Europe have increased. The staff have increased their know-how during the exchange periods.
The Finnvet in China network operates uniformly, listening to the opinions of all member colleges. Multiprofessional cooperation has become stronger, and both know-how and the best practices have been shared and distributed within the network. The network has signed cooperation contracts with the partners.
 1.3.2019-31.12.2020

Ett nätverk av partners i Finland

Ett nätverk av internationella partners