Loading...
 Info

HULA

Huippulaadulla asiakaspalvelun taitajaksi -verkoston tavoitteena on kartoittaa palvelualojen ja asiakaspalvelun hyviä kansainvälisiä käytäntöjä joita hyödynnetään suomalaisen ammatillisen koulutuksen toiminnallisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä. Kansainvälisessä verkostossa opitaan miten palvelualojen huippuosaajia koulutetaan muualla kaupan alan, matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealojen huippuyrityksissä Pohjoismaissa, Euroopassa ja EUn ulkopuolella. Tuloksena kehitetään joustavia huippuosaajan opintopolkuja, opettajien kansainvälisyyspolkuja sekä uusia osaamiskokonaisuuksia ja niiden osia tukemaan ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä ja strategiaa.

Hankkeen aikana opitaan, miten palvelualojen osaajia koulutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja kaupanalan, matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealojen huippuyrityksissä Pohjoismaissa, Euroopassa ja EU:n ulkopuolella.
Kehitämme palvelualojen koulutusta luomalla tutkintoihin kansainvälisiä ja huippuosaajan tutkintopolkuja, opettajien kansainvälisyyspolkuja sekä uutta oppimateriaalia ja osaamissisältöä.
 21.5.2015 – 31.12.2018

Ett nätverk av partners i Finland