Loading...

 

Vaihdossa olleiden kommentteja

”Singapore on turvallinen paikka liikkua. Metroverkko on laaja ja helppo oppia.”

 

”Vaikka opiskelijat käyttäytyivät pääosin erittäin hyvin, pitää heille jaksaa muistuttaa paikallisten tapojen ja

sääntöjen kunnioittamista esim. aikataulujen kiinnipitämisestä, asiallisesta pukeutumisesta koska bisnes-

opiskelijoilta vaaditaan opettajan mukaan parempaa pukeutumista) tai syömiseen ja juomiseen liittyvistä tiukoista

säännöistä.”

 

”ITE on kokeneellekin opettajalle myös ammatillisesti opettava ja uusia ideoita ja ajatuksia antava. ”

 

Matkaraportit Taiwanista

Matkani Taiwanissa, https://matkanitaiwanissa.blogspot.fi/

Vera Tuominen, Työharjoitteluni Taiwanissa, https://tyoharjoittelunitaiwanissa.blogspot.fi/

 

Matkaraportit Malesiasta

opiskelija Salla Nieminen Winnova, http://tyoharjoittelumalesiassa.blogspot.fi/2017/

koordinaattori Leena Seppänen Winnova, http://intewin.blogspot.fi/search/label/Malesia

opiskelija Alex Laine HULA – Singapore, https://hulasingapore.wordpress.com/

ITE, Institute of Technical Education Singapore asiantuntijavierailu 18.1. - 25.1.2016

Oppilaitos toimii kolmella kampuksella: ITE College Central, ITE College West ja ITE College East. Campukset ovat erikoistuneet eri koulutusaloihin. ITE College East on erityisesti keskittynyt palvelualojen koulutukseen. Liiketaloutta on joka kampuksella. Vierailuohjelma oli tehty niin, että me vierailimme kaikilla kampuksilla.

                   

Ensimmäinen tapaamisemme 20.1.2016 oli ”Keskuskampuksella”, vastaanottajina:

Mr Bruce Poh Geok Huat, Director & Chief Exucutive Officer

Mr Heng Guan Teck, Deputy CEO

Dr Yek Tiew Ming, Principal, ITE College East

DR Goh Mong Song, Principal, ITE College West

Asiantuntijavierailun osallistujat:

Ms Helena Mikkola, Manager of International Affairs, City of Turku Education Division
Mr Hannu Immonen, Director of Education, City of Turku Education Division
Mr Petri Hörkkö, Team Leader Hotel, restaurant and catering, Turku Vocational College

Ms Pia Hemmilä, Education Manager, business, administration and ICT, Salpaus Further Education

Ms Ulla Pantsar, Coordinator of National Network, Hula, Advisor in international relations, Salpaus Further Education

Vierailun ohjelma rakennettiin verkostohankkeen tavoitteiden mukaisesti:

 • Singaporen koulutusjärjestelmän ja erityisesti ammatilliseen koulutusjärjestelmään perehtyminen
 • ITEn organisaation esittely ja kiertokäynnit kampuksille painottuen palvelualojen tutustumisiin
 • digitaalisaatio opetuksessa ja oppimisessa
 • World Skills-valmennus ja kilpailutoimintaan osallistuminen
 • koulun ja yrityselämän yhteistyö
 • mahdollinen yhteistyö HULAn ja ITEn kesken, opiskelija- ja asiantuntijavaihdot sekä oppimissisältöjen ja –menetelmien kehittäminen
 • suomalaisen koulutusjärjestelmän ja palvelualojen ammatillisen koulutuksen esittely
 • ammatillisen koulutuksen kansainvälistäminen Suomessa

HULA Singapore 2 ITE 2016

Tutustuminen oppilaitokseen ja havaintoja:

 1. Opinnot ja oppimismaisemat
 • Kaikille yhteiset pakolliset opinnot: life skills (presentations, career planning, applying for a job…) ja liikunta 2 tuntia/viikko. Opiskelijoille myös tehtiin BMI mittaukset opintojen alussa ja lopussa, joiden avulla pyrittiin ohjaamaan opiskelijan terveiden elämäntapojen kehittämistä.
 • Liikunta ja fyysinen kunto ovat tärkeitä, opiskelijoille pyritään mahdollistamaan hyvä fyysinen kunto, oppilaitoksessa on kuntosali varusteineen opiskelijoiden käytössä
 • Ryhmäyttämiseen ja ryhmässä oppimisen dynamiikkaan oli kiinnitetty huomiota. Opiskelijoilla oli myös runsaasti harrastusmahdollisuuksia koulun yhteydessä toimivien seurojen kautta.
 • Oppimista pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon aidoiksi ympäristöiksi simuloiduissa tiloissa, kuten sairaalan vuodeosastot, Airport lounge ja hoitolaitoksen kylpyläosasto

                                     

 • Digitalisaatio ja korkeatasoiset tekniset ratkaisut olivat vahvasti mukana kaikkien alojen oppimisympäristöissä. Käytössä oli mm. 3D simulaatiohuone, jossa mallinnettiin öljynporauslautalla tapahtuvia huolto- ja korjaustöitä. Lisäksi oppimisen apuna käytettiin esimerkiksi virtuaali-laseilla pelattavia pelejä ja muita virtuaaliympäristöjä. Oppilaitoksella oli opetuskäytössä myös useita aitoja lentokoneita, kuten käytöstä poistetut Boeing 737 matkustajalentokone ja Douglas A4 Skyhawk rynnäkköhävittäjä. Kampuksilla on myös pienet ostoskeskukset kauppoineen ja kahviloineen (Retail lab).

                                       

 • Oma hotelli Central kampuksella. Vaihto-opiskelijoiden ja -opettajienkin majoitusvaihtoehto.
 • career planning ja guidance – vahva näkemys koulun jälkeiseen työelämään
 1. Arvot ja strategia
 • ITE new roadmap 2015 – 2019, 4 tavoitetta:
 • Confident and Well-Rounded Students
 • Career-Ready and World-Ready Graduates
 • Passionate and Professional Staff
 • Engaged and Valued Partners
 • ”SPECTRA”  - Service, Passion, Exellency, Creativity, Teamwork, Reliability, to Act
  • nämä näkyivät kampusella visualisoituina, toimintatapa näkyy ja kuuluu
 • opiskelijalähtöisyys ja opiskelijoiden osallistuminen
  • työpaikkoja kampuksella opiskelijoille, esim. Kuntosalin hoito, palkka 7 Singaporen dollaria/tunti, palkkataso vertailtu hampurilaisravintolan palkkatasoon
 1. Henkilöstön kehittäminen
 • ITE Academy oli erittäin mielenkiintoinen ja hyödylliseltä vaikuttava sisäinen koulutusyksikkö, jossa mm. uudet opettajat saavat perehdytyksen sekä koulun operatiiviseen toimintaan että pedagogiseen ajatteluun. Yksikkö toimii myös tärkeänä täydennyskoulutuskeskuksena omaa pedagogista ammattitaitoaan kehittäville virassa oleville opettajille.
 1. Vierailu: Lifelong Learning Institute
 • elävästi ja mielenkiintoisesti toteutettu ”aikuiskoulutusyksikkö”
 • monipuoliset ja tehokkaalta näyttävät oppimisympäristöt, erilaisia innovatiivisia ratkaisuja runsaasti
 • digitaalitekniikan ja uusien teknisten välineiden käyttö: 3D työskentely, simulaatiot
 • Lifelong Learning Exploration Centre oli kiehtovat yhdistelmä työvoimatoimistoa, TE-keskusta ja aikuiskoulutusta. Persoonallisten ominaisuuksien tutkiminen, oman ammattialan valinta, työhaastatteluun valmistautuminen ja sen toteuttaminen sekä valmiuksien saaminen oman ammattitaidon kehittämiseksi oli suunniteltu digitaalitekniikan avulla näyttäväksi kokonaisuudeksi.
Jatkoyhteistyön mahdollisuudet ja mitä sovimme
 • Koulutusjärjestelmässä ja oppilaitosten toiminnassa samankaltaisuutta tarpeeksi, jotta yhteistyö toimii ja erilaisuutta, jotta opimme toisiltamme
 • yleisesti Singapore soveltuu hyvin oppilaitosyhteistyöhön. Se on hyvin organisoitunut, siisti ja turvallinen maa, jossa tulee hienosti toimeen englannin kielellä. Paikalliset ihmiset ovat myös erittäin ystävällisiä ja avuliaita, joka helpottaa huomattavasti esimerkiksi opiskelijan arkea työssäoppimisjaksoilla.
 • opiskelijavaihdot Singaporeen voitaisiin toteuttaa muutaman viikon pituisina jaksoina, jolloin niiden toteuttaminen olisi suhteellisen helppoa. Mikäli työssäoppimispaikkaa olisi hankala järjestää, voisi vaihtojakson toteuttaa opiskelijan osallistumisena paikallisen koulun opetukseen.
 • opettaja- ja asiantuntijavaihdot voisivat olla hyvin hedelmällisiä, jolloin päästäisiin lähemmäs oppilaitoksen pedagogista arkea. Opettajat Suomesta voisivat vetää opintoja mm. kulttuurituntemuksesta ja länsimaisten asiakkaiden palvelemisesta. Singaporesta Suomeen tulevat opettajat voisivat vastaavasti toteuttaa kulttuuriluentoja keskittyen aasialaiseen palveluun. Keittiöopettajat voisivat esimerkiksi opettaa aasialaista keittiökulttuuria suomalaisille HRC-opiskelijoille ja toteuttaa teemaviikkoja opetusravintolassa.
 • Helena Mikkola toimii yhteyshenkilönä jatkossakin

Lisätietoja www.ite.edu.sg

 

singapore 2016