Loading...
 Info

Responsible Global Agents

Tavoite 1: Tavoite on edistää koulutuksen järjestäjien, henkilöstön ja opiskelijoiden globaalin toimintaan valmentamista yhteiseksi valitussa teemassa “Vastuullinen globaalitoiminta” Teema tukee työelämälähtöisyyttä.

Tavoite 2: Tavoitteena on kehittää ja mallintaa uusia käytänteitä kansainväliseen yhteistyöhön ja jakaa saatua tietoa ja kokemuksia kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Tavoite 3: verkosto järjestää kolme tapahtumaa Globaali verkostoille yhdessä Global VET koontihankkeen kanssa:

 • Kevät 2019 - Aloitustyöpaja globaaliverkostoille yhdessä OPH:n kanssa
 • Syksy 2019 - Kaksipäiväinen seminaari, johon osallistuu koontihankkeiden toimijat, Globaaliverkostojen toimijat ja OPH
 • Syksy 2021 - Kaikille ammatillisille oppilaitoksille avoin tilaisuus, jossa esitetään koontihankkeiden tulokset ja globaaliverkostojen toimintaa

Tulokset:

 • Malli siitä, miten ammatillisessa koulutuksessa voidaan globaalisti toimia vastuullisesti talous, ympäristö ja sosiaalinen näkökulma ottaen
  Finvet - vastuullisuus
 • Esitys kansallisesta kansainvälisyys tutkinnon osasta.
 • Turvallisuuspankin opiskelijoille ja henkilöstölle tarkoitettu valmennusmateriaali ruotsiksi ja englanniksi
  Finvet - turvallisuus
 • Ulkomailta saapuvien opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kriisiohjeistus
 • Suomi-tietopaketti Suomen maakuvan edistämiseksi englanninkielellä
  Finvet - Suomi-kuva

 Info

Global VET

Projektet samlar erfarenheterna och kunskapen från internationella nätverk som har finansierade av Utbildningstyrelsen. I Finvet.fi man kan hitta på finska den publikation som projektet samlade av denna erfarenheterna och kunskapen: ”Hur man blir en global aktör? – en coachningspaket.” Syftet med publikationen är att öka medvetenheten och kompetensen hos personal och ledningen för yrkesutbildningen om globala aktiviteter. Ett viktigt tema är god praxis som man har lärt sig i global verksamhet och heminternationalitet. Projektet organiserade ett webinar för att hur kan man förbereda sig för globala aktiviteter den 25.11.2020. Webinar innehöll driften av globala nätverk och deras goda erfarenheter och praxis. Inspelningar av detta webinar kan visas under fliken "Händelser och material".

År 2021 kommer projektaktiviteterna att fokusera på internationalisering i hemmet. Inom ramen för projektet ska organiseratvå webinarer på hösten 2021, var av den ena, den 30 september 20:14 - 15.30, riktar sig till internationella aktörer inom yrkesutbildningen och den andra, den 12.10. 2021 från 14-16, riktar sig specifikt till yrkesutbildningspersonalen.

Projektet underhåller och utvecklar Finvet.fi-webbplatsen.

Responsible Global Agents - Ett nätverk av partners i Finland

Global VET - Ett nätverk av partners i Finland