Loading...
 Info

Mallia Euroopasta

Mallia Euroopasta liittyy läheisesti oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin Vastuuta ottamalla opit 1-3. Idea on lähtöisin Alankomaista, josta asiaa on ollut esittelemässä Peter Post, Zadkinestä Rottedamista. Tammikuussa 2012 oli tutustumiskäynti Rotterdamissa jossa oli muutama työelämän edustajakin mukana.

Käytännön toteutus:
- Koulutuksen järjestäjät ja työelämän edustajat tutustuvat Teaching Department ja Care Shop oppimisympäristöihin Rotterdamissa. Jakson aikana vertaillaan Suomessa toteutettuja malleja Alankomaiden malleihin ja edelleen kehitetään opiskelijoiden työssäoppimista.
- Koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat sekä opiskelijat tutustuvat Belgiassa sTimuling-malliin, osallistumalla harjoitukseen. Harjoituksen kesto on neljä päivää.

Hankkeen tavoitteet:
- Kehittää työelämälähtöistä ammatillista koulutusta kansallisessa ja kansainvälisessä verkossa.
- Kehittää työelämälähtöistä ammatillista koulutusta yhdessä kotimaisten ja eurooppalaisten työelämän edustajien kanssa uudistamalla työssäoppimisen toimintamalleja.
- Tutustua Alankomaissa toimiviin Teaching Department ja Care Shopoppimisympäristöihin ja niistä saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin. Vertailla Suomessa kehitettyjä työssäoppimisen malleja (omakauppa, hoivapuoti ja oppimisosasto) edellä mainittuihin malleihin. Edelleen kehittää hyviä työssäoppimisen käytäntöjä.
- Tutustua Belgiassa toimivaan sTimuling-oppimisympäristöön ja siitä saatuihin kokemuksiin. sTimuling-mallilla vahvistetaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien eettistä osaamista.
- Lisätä opettejien ja asiantuntijoiden ammatillista osaamista (mm. opiskelijoiden uudenlaista ohjaamista työssäoppimisjaksoilla), kielitaitoa (luennot ja vietailut toteutetaan englannin kielellä ilman tulkkausta), sosiaalisia taitoja (verkosto- ja tiimityömäinen toimintatapa) ja kulttuurista osaamista.
 21.5.2015 – 31.12.2016

Ett nätverk av partners i Finland