Loading...
 Info

METELI-nätverk

METELI (Metalwork, Electrical Engineering and Transport & Logistics International) on viiden ammatillisen oppilaitoksen tekniikan ja liikenteen alojen kansainvälinen verkosto. Verkostossa toteutetaan sekä opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja että opettajien vierailumatkoja eurooppalaisten oppilaitos- ja työelämäkumppaneiden kanssa.

- kehittää kansainvälisesti suuntautuneita ammatillisia opintoja tekniikan ja liikenteen alalla yksilöllisten opintopolkujen kautta
- kehittää ammattiopettajien työelämän ajantasaista osaamista
- mahdollistaa ammattiopettajien kansainvälisyyspolku, joka edesauttaa kansainvälisen toimintaympäristön tieto-taidon jakamisen kokonaisille opiskelijaryhmille kotimaassa ja edistää kotikansainvälistymistä
- kehittää vertaisoppimista kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien välillä alakohtaisten työryhmien (mm. auto- ja logistiikka-ala, sähkö- ja ICT-ala, kone -ja metalliala) toiminnan kautta
Hankkeen aikana toteutetaan ja ohjataan verkostomaisesti opiskelijoiden ulkomaan top-jaksoja tekniikan ja liikenteen aloilla yhdessä eurooppalaisten oppilaitos- ja työelämäkumppaneiden kanssa.

Jaksot suunnitellaan tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä kv-opintopolkuja, jaksojen valmennuksessa huomioidaan erityisesti ammatillinen valmennus kieli- ja kulttuuriosuuden lisäksi.

Alan opettajien top-vierailut vahvistavat ja syventävät kv-verkoston yhteistyötä, opitun arviointia, tunnistamista ja tunnustamista. Opettajien vierailuiden tuloksena verkoston tietämys mitä tutkinnon osia missäkin top-paikassa voidaan suorittaa lisääntyy ja yhteiset oppimisen arviontikäytännöt kehittyvät kv-kumppaneiden kanssa.

Oppimistulokset arvioidaan tiedot-taidot-pätevyys -periaattella ja ECVETin työkaluja hyödyntäen.
 1.8.2015 - 31.12.2016

Ett nätverk av partners i Finland

Ett nätverk av internationella partners