Loading...

Ammattiopettajien kv-osaamisen kehittyminen (valmennustaidot), lisääntynyt opiskelijaliikkuvuus, liikkuvuuden laadun paraneminen, työelämäjaksot

I dag då arbetslivet är allt mer mångkulturell behövs utökade kunskaper i att agera och arbeta i en mångkulturell arbetsgemenskap. Det finns även ett ökat behov av att öka lärarnas kompetenser i undervisa och stöda studeranden som kommer från t.ex. Europa till våra skolor för att dels studera och dels göra sin inlärning i arbetet. Lärarna behöver även en ökad kompetens i att handleda sina studeranden att stöda studeranden att delta i internationella utbyten för att öka sin yrkeskompetens samt utveckla nyckelkomptenser, flexibilitet och problemlösningsförmågan. Ett sätt att öka lärarnas kunskaper i att stöda studeranden som deltar i internationella utbyten är att möjliggöra job shadowing till Europeiska länder. Inom ramen av Meteli IV testades och utvärderades denna möjlighet.

Resultatet av Job Sahdowing som gjordes inom ramen av Meteli IV:

Meteli

Vad lärde vi oss av job shadowingen som gjordes inom ramen av Meteli

  • Viktigt att ge resurser åt den som deltar i en jobshadowing. Deltagandet i job shadowing borde intas i lärarnas/avdelningarnas timfiler
  • Handledningen inför job shadowing är oerhört viktig så att deltagaren/deltagarna vet vad som förväntas av hen/dem
  • Deltagaren bör lämna in en spridningsplan före job shadowing där hen lyfter fram målsättningarna med utbytet samt var, när och hur hen ämnar sprida information om utbytet samt hur hen ämnar att implementera det hen lärt sig under utbytet
  • Marknadsföringen om möjligheterna att delta i job shadowing är oerhört viktig
  • Viktigt att ge alla berörda en möjlighet att ansöka samt informera om att de kommer att få stöd från de internationella kontaktpersonerna före, under och efter utbytet
  • Det kan vara svårt för en lärare att lösgöra sig för 2 veckor. Är bra att alternativt ge lärare möjligheten att göra kortare jobs hadowing (t.ex. 5 arbetsdagar)
  • Varje deltagare måste göra en utförlig reserapport där hen lyfter fram det hen lärt sig, guldkornen av utbytet, möjliga problem och svårigheter samt på vilket sätt job shadowingen resulterat i ökad kompetens, kunskapsspridning mm.

 

 

OPINTOPOLKUKUVAUS

Opiskelijan yhteystiedot

(nimi) Olli Opiskelija

(puhelin) 04041414411

(sähköposti) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ohjaavan opettajan yhteystiedot

(nimi) Heikki Makkonen

(puhelin) 044 369 6608

(sähköposti) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Opintokulkukuvaus Meteli