Loading...

Aktuellt

Vi önskar er hjärtligt välkomna till projektdagen för utveckling av yrkesutbildningen 4.10.2018 på Helsinki Congress Paasitorni. Projektdagen ordnas som ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Målet med projektdagen är att projektaktörerna får en möjlighet att ta del av pågående projekt, dela med sig av resultat och kunnande från utvecklingsarbetet samt skapa nätverk med andra projektaktörer. Programmet ordnas huvudsakligen på finska. Projektpresentationerna får gärna göras på svenska. Projektdagen riktar sig till ledningen för utbildningsanordnarna, de projekt som fått statsunderstöd för yrkesutbildning och de utbildningsanordnare som fått strategifinansiering. Det är möjligt att följa förmiddagens program via Webcast. Bindande anmälan senast 23.9. Bifogat programmet för projektdagen och anmälningsanvisningarna. Välkomna!

  Inledande seminarium för ansökningsgrupperna Främjande av kompetensinriktning och kundorientering och Internationalisering inom yrkesutbildningen 7.11.2016 i Helsingfors  Den andra fasen av ansökan för främjande av kompetensinriktning och kundorientering avslutades 8.9. Ansökan väckte stort intresse. Utbildningsstyrelsen tog emot 75 ansökningar och den ansökta summan var totalt ca 11 miljoner euro. Utvärderingen av ansökningarna pågår som bäst och beräknas vara slutförd i början av november. För dem som fått eller får ett positivt finansieringsbeslut inom ansökningsgrupperna Internationalisering inom yrkesutbildningen och Främjande av kompetensinriktning och kundorientering ordnar vi ett inledande seminarium 7.11.2016 på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors (huvudsakligen på finska). Reservera gärna dagen i kalendern redan nu.Mer information om seminariet publiceras inom kort på Utbildningsstyrelsens webbplats http://www.oph.fi/finansiering/statsunderstod/yrkesutbildning